2020/11 Müşavire Danışın Uygulaması Hk.

Sayın Üyemiz;                           

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Birliği'nden alınan yazıda, İhracatımızın ve ülke ekonomimizin daha da gelişmesi için T.C. Ticaret Bakanlığına bağlı olarak dünyanın dört bir yanında görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimizin / Ataşelerimizin, tüm iş insanlarımızın yurtdışındaki ilk temas noktası, en temel bilgi kaynağı ve her zaman başvurabilecekleri temsilcileri olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Dış temsilciliklerimizin ihracatımızın gelişimine yönelik çalışmalarını desteklemek ve daha etkin hale getirmek amacıyla Bakanlıkça "Dış Temsilcilikler Yönetim Bilgi Sistemi" (DTYBS)'nin hayata geçirildiği; Dış temsilciliklerimize iletilen firma taleplerinin, başvuru ve cevaplanma süreçlerinin merkezi bir sistemde tutulmasını sağlamak amacıyla oluşturulan "Müşavire Danışın" uygulamasının da geliştirilerek DTYBS sisteminin kapsamına alındığı ve yenilenen "Müşavire Danışın" uygulamasının 2 Ocak 2020 tarihinde ihracatçılarımız ile iş dünyamızın hizmetine sunulduğu bildirilmektedir.

"Müşavire Danışın" uygulamasının iş dünyamızın Ticaret Müşavir ve Ataşeler ile iletişimini kolaylaştırmayı ve etkinleştirmeyi amaçladığının altı çizilen yazıda uygulamayı kullanarak Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizden görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgi talep edilmesi, sorular yöneltilmesi ve Müşavirlerimiz tarafından verilen cevapların ve sağlanan bilgilerin uygulama üzerinden takip edilmesinin mümkün olduğu ifade edilmekte olup uygulama üzerinden gelen taleplerin ilgili Ticaret Müşavirliğimize veya Ataşeliğimize doğrudan yönlendirileceği ve en kısa sürede cevaplandırılacağı, ayrıca iş insanlarımızın doğru bilgiye zamanında erişimini sağlamak amacıyla bir "karar ağacı" da kurgulandığı ve ulaşılmak istenen bilginin Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşelerimizle ilgili olmaması durumunda, doğru bilgiye ulaşılabilecek kaynaklara veya temas noktalarına gerekli yönlendirmelerin yapılacağı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda "Müşavire Danışın" uygulamasına ve (https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr) adresinden ücretsiz olarak ulaşılması mümkün olup söz konusu uygulamanın tanıtım videosu ise (https://dtuegm.ticaret.gov.tr/haberler/musavire-danisin) linkinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.