2020/10 Bulgaristan Referans Fiyat Düzenlemesi Hk.

Sayın Üyemiz;                           

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda Bulgaristan Gümrük Kanunu'nda yapılan değişiklikle, 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye menşeli aşağıdaki liste kapsamı eşya için referans fiyat uygulanmasına karar verildiği bildirilmektedir.

Yazının devamında, Kanunda yapılan söz konusu değişikliklerle, bahse konu eşyanın Bulgaristan'a ithalatında yapılan gümrük kontrollerinin artırılacağı, eşyaya ilişkin beyan edilen gümrük kıymetinin belirlenmiş olan referans değerin altında olması durumunda ithalat esnasında doğacak gümrük vergisi ve diğer vergi yükümlülüklerini garanti altına alacak miktarda teminat sunulması gerektiği belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca, referans fiyatların Eurostat COMEXT veri bankasından temin edilecek aylık istatistikler bazında tespit edileceği, Avrupa Komisyonu'nun Ortak Araştırma Merkezi sistemi olan THESEUS aracılığıyla üye ülkeler gümrük idarelerinin erişimine açılacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

GTİP

Ürün tanımı

0603 12 00

Karanfiller

5702 10 00

Jütten ve hindistan cevizi (koko) liflerinden kilimler

6006 22

Boyanmış pamuktan örme veya kroşe mensucat

6006 32

Boyanmış sentetik liflerden örme veya kroşe mensucat

5703 10 00

Yünden veya ince hayvan kıllarından halılar ve   dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları

61. Fasıl

Örme veya kroşe giyim eşyası ve aksesuarı

62. Fasıl

Örülmemiş veya  krose olmayan  giyim eşyası ve aksesuarı

63. Fasıl

Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar

64. Fasıl

Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı