2020/09 Genel Sirküler

 1. Suudi Arabistan Barkod Uygulaması Hakkında Bilgi;
 2. Nijerya ve Çevre Ülkeler Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi; 
 3. Interfresh Eurasia 2020 Fuarı Hakkında Bilgi; 
 4. Hindistan/Anti-Damping Hakkında Bilgi; 
 5. Türkiye-Türkmenistan İş Forumu Hakkında Bilgi; 
 6. Türkiye - Ukrayna İş Forumu Hakkında Bilgi; 
 7. Namibya'da Elektrik Ve Sağlık Alanında Yayınlanan İhale Duyuruları Hakkında Bilgi;  
 8. Çeşitli Fuarlar Hakkında Bilgi;  

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

1

SUUDİ ARABİSTAN BARKOD UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle Suudi Arabistan'a ihracat işlemlerinde Barkod Sistemi'ne geçileceğinin duyurulmuş olduğu, fakat takip eden kısa süre içinde Bakanlığa yönlendirilen sorulardan, uygulamanın hangi ürünler için geçerli olduğu ve SABER kayıt sistemi ile ilişkisi hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğunun anlaşıldığı belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, konu hakkında Riyad Ticaret Müşavirliği ile SASO yetkililerinin 16 Ocak 2020 tarihinde bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilmekte ve görüşmede;

· SASO yetkililerinin daha önce yapılan ve 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren SABER kayıt sisteminin tüm ürünler için zorunlu olduğuna ilişkin duyuruyu doğruladığı, ancak kendi gümrük idareleri ile yaptıkları değerlendirmenin ardından SABER kayıt sistemi zorunluluğunun günümüz itibariyle sadece teknik regülasyona tabii ürünler ile sınırlı kalmasına karar verildiği,

· Diğer ürün grupları için SABER kaydı yapılmasını tavsiye ettikleri ve SABER kaydı konusuyla ilgili birincil ve en güncel bilgi kaynağının https://saber.sa/ olduğu,

· Teknik regülasyona tabii ürünlerin listesine ilişkin olarak ise; https://saber.sa/home/regulations elektronik ağ sayfasında yer alan her bir teknik regülasyonda belirtilen GTİP'lerin her gün güncellendiği ve buradaki bilgilerin dikkate alınması gerektiği, GTİP bazında SABER kaydı zorunluluğunun https://saber.sa/home/hscodes elektronik ağ adresinden teyit edilebildiği,

· Tüm ürünlerin takip edilebilir olması amacıyla, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilen barkod uygulamasının GTİP bazında olmadığı, farklı özellikteki ürünler için farklı ve sadece uluslararası geçerliliği olan GSl'e uygun barkodların kabul edildiği; bu çerçevede firmaların hâlihazırda GS1 sistemine uygun aldıkları barkodların geçerli olduğu, diğer barkod türlerinin ise kabul edilmediği,

konularının ele alındığı belirtilmektedir.

Sonuç olarak, SABER kaydının günümüz itibariyle yalnızca regülasyona tabii ürünler için zorunlu olduğu, diğer ürün grupları için zaman içinde kademeli olarak zorunluluk halini alacağı ve bu konuda yukarıda verilen elektronik sayfada yer alan duyuruların takip edilmesi gerektiğinin ifade edildiği bildirilerek, Barkod uygulamasının SABER sisteminden bağımsız ve tüm ürünler için zorunlu olduğu belirtilmektedir.

 

2

NİJERYA VE ÇEVRE ÜLKELER TİCARET HEYETİ, 27-30 NİSAN 2020 HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonu ile 27-30 Nisan 2020 tarihleri arasında Nijerya'ya bir Ticaret Heyeti düzenleneceği ifade edilmekte olup, Lagos şehrini kapsayacak bahse konu organizasyonda, Gana, Fildişi Sahili ve Kamerun'dan da iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenleneceği ifade edilen heyete inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe uluslararası standartlara uygun ürünler imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görüleceği belirtilmektedir.

Söz konusu heyete katılımın kontenjanla sınırlı olduğu, başvuru ve ödemeler için son tarihin 28 Şubat 2020 Cuma günü mesai bitimi olduğu bildirilmektedir. Bu tarihe kadar https://bit.ly/2RbWy7k internet bağlantısında yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması ve organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer giderlerinden oluşan 13.000,00-TL tutarındaki katılım bedelinin Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Vakıfbank Güneşli Ticari Şb. (Şube Kodu: 1248) IBAN No: TR58 0001 5001 5800 7261 1743 61 numaralı hesabına yatırılması ve ödemeye dair banka dekontlarının bestecoskuner@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Nijerya'ya giriş vizeye tabi olduğu, heyete katılmak isteyen firma temsilcilerinin vize başvurularını ekte detayları yer alan Vize İşlem Merkezi aracılığı ile şahsi olarak gerçekleştirmeleri gerektiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, yapılan başvuruların, ödeme dekontları TİM'e ulaştıktan sonra kesinleşmekte olduğu, heyet hazırlık çalışmaları kapsamında uçak biletleri kesildikten ve otel rezervasyonları yapıldıktan sonra katılımcının katılımını iptal etmesi durumunda ücret iadesi yapılamadığı bildirilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için https://www.tim.org.tr/tr/heyetler-nijerya-ticaret-heyeti.html

 

3

INTERFRESH EURASİA 2020 FUARI HAKKINDA BİLGİ; 

Antexpo Fuarcılık Hizmetleri A.Ş.'den alınan yazıda, 28 - 30 Mayıs 2020 tarihleri arasında Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde "3. Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve, Depolama, Ambalaj, Lojistik & Tarım Makineleri ve Teknolojileri Fuarı”nın düzenleneceği bildirilmektedir.

Yaş Sebze & Meyve, lojistik, ambalaj ve paketleme alanlarında sektör paydaşlarını, sektör firmaları ile yurtdışı alıcıları bir araya getirerek hem bir sektör buluşması hem de bir iş trafiği yaratmayı amaçlayan fuara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.euroasiainterfresh.com/ web sayfasından ulaşılabilmektedir.

 

4

HİNDİSTAN/ANTİ-DAMPİNG HAKKINDA BİLGİ; 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (Bakanlık) tarafından ülkemizin yanı sıra Rusya Federasyonu menşeli "Soda Külü” (2836,20 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı 18 Nisan 2013 tarihinden itibaren bir anti-damping önlemi uygulanmış olduğu, söz konusu önlemin 14 Mart 2019 tarihinde sonuçlanan nihai gözden geçirme soruşturması ile yürürlükten kaldırıldığı belirtilmektedir.

Bu defa ilgili Bakanlık tarafından Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri menşeli "Soda Külü” (2836.20 Gümrük Tarife Pozisyonlu) ithalatına karşı 22 Ocak 2020 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatılmış olduğu bildirilmektedir.

Söz konusu açılış bildiriminde,

- Soruşturma kapsamındaki damping analizine ilişkin soruşturma döneminin 1 Nisan 2019 - 31 Aralık 2019 tarihleri arası (9 Ay) olduğu, zarar analizine ilişkin soruşturma döneminin ise 2016 Nisan - 2017 Mart, 2017 Nisan - 2018 Mart, 2018 Nisan - 2019 Mart dönemleri ile birlikte damping analizine ilişkin soruşturma dönemi için geçerli olan 1 Nisan 2019 - 31 Aralık 2019 tarihleri arası olduğu, maddi zarar tehdidi için damping analizine ilişkin soruşturma döneminin sonrasındaki verilerin de incelenebileceği (madde15),

- İlgili ülkelerin Hindistan tarafından bilinen ihracatçılarının, Hindistan'da mukim bilinen ithalatçıların, kullanıcıların ve yerli sanayinin ilgili tüm bilgi ve belgeleri sunabilmelerini teminen bilgilendirildikleri, ayrıca diğer ilgili tarafların da açılış bildiriminde yer alan süre sınırları dâhilinde (30 gün) soruşturma ile ilgili bilgi ve belge sunumunu "The Designated Authority Directorate General of Trade Remedies Ministry of Commerce&Industry Department of Commerce Government of India 4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street New Delhi-110001” adresine yapabilecekleri(madde18),

- Açılış bildirimi tarihinden (22 Ocak 2020) itibaren 30 günlük süre içerisinde yukarıda belirtilen soruşturma makamının elinde olacak şekilde soruşturma kapsamındaki tüm bilgi ve belgelerin gönderilebileceği ve bilgi gönderilmemesi veya eksik bilgi gönderilmesi durumunda "mevcut veriler” esasına göre değerlendirme yapılabileceği (madde20),

- Tüm ilgili tarafların, soruşturmaya taraf olma taleplerini en kısa sürede soruşturma otoritesine iletebileceği(madde21),

- Tüm ilgili tarafların sunulacak gizli bilgilere yönelik olarak gizli olmayan özet bilgi sunması gerektiği ve söz konusu gizli bilgiye dair "Gizli” ifadesine açıkça yer verilmesi gerektiği, aksi takdirde söz konusu bilginin gizli olmayan bilgi olarak değerlendirileceği, sunulacak gizli olmayan özetin diğer ilgili taraflarca anlaşılabilir nitelikte yeterli detay içermesi gerektiği, gizli bilgiyi sunacak tarafın söz konusu bilginin gizli olmayan özetinin sunulamayacağına dair kanaate sahip olması durumunda bu kanaate dair gerekçe bildiriminde bulunması gerektiği (madde22-23),

bildirilmektedir.

 

5

TÜRKİYE-TÜRKMENİSTAN İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ; 

Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK)'nden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY'ın Türkiye-Türkmenistan Hükümetler arası Ekonomik Komisyon (HEK) 6. Dönem Toplantısı sebebiyle 11 Şubat 2020 tarihinde Türkmenistan'a resmi ziyaretinin öngörülmekte olduğu, bu vesileyle Aşkabat'a yönelik özel sektör heyet programı ve Türkiye-Türkmenistan İş Forumu'nun düzenleneceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu heyet ziyaretine katılmayı isteyen firmaların, https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1145/14324 bağlantısından ön kayıt oluşturmaları gerektiği bildirilmektedir.

 

6

TÜRKİYE - UKRAYNA İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ; 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'nun yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 3 Şubat 2020 tarihinde yapacağı Ukrayna ziyareti vesilesiyle, aynı gün Kiev'de Türkiye - Ukrayna İş Forumu düzenleneceği belirtilmektedir.

Söz konusu etkinliğe katılmak isteyen firmaların 31 Ocak 2020, Cuma günü saat 18:00'e kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1155/14395 internet bağlantısında yer alan formu eksiksiz doldurarak kayıt yaptırmaları ve kaydı takiben ekte yer alan formatta biyografi ve firma tanıtım yazısını hazırlayarak, DEİK Avrasya Bölgesi Direktörlüğü'ne (avrasyabolgesi@deik.org.tr) iletmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

 

7

NAMİBYA'DA ELEKTRİK VE SAĞLIK ALANINDA YAYINLANAN İHALE DUYURULARI HAKKINDA BİLGİ; 

T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Namibya'da elektrik işlerini düzenleyen devlet kuruluşu NamPower'ın elektrik alanında son başvuru tarihi 14 Şubat 2020 olan ihale duyuruları ile Namibya Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağlık alanında yayınlamış olduğu ve son başvuru tarihi 31 Ocak 2020 olan ihale duyurularına yer verildiği bildirilmektedir.

Ayrıca, elektrik alanındaki ihale duyurularına https://www.nampower.com.na/bids.aspx internet bağlantısından, Sağlık alanında yayınlanan ihale duyurularına ise http://mhss.gov.na/documents/119527/574614/Advert.pdf/ee711d60471f-4fa3-a811-3e5762f06cf5 internet adreslerinden de ulaşabileceği belirtilmektedir.

 

8

ÇEŞİTLİ FUARLAR HAKKINDA BİLGİ; 

 • Bişkek Ticaret Müşavirliği'nin yazısına atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 20-22 Mart 2020 tarihlerinde Bişkek'te Kırgızistan ve BDT üye devletleri Odalarının Yönetim Kurulunun başkanlığında ve K.C. Ekonomi Bakanlığı, Kırgızistan Devlet Sanayi, Enerji ve Maden Komitesi ve Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası organizatörlüğünde 1. Uluslararası Sanayi Fuarı - EXPO KYRGYZSTAN-EURASIA 2020'nin düzenleneceği bildirilmekte olup, fuara ilişkin bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız
 • Dışişleri Bakanlığı'nın yazısına atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Orta Koridoru, Kazakistan üzerinden transit geçişleri, dış ticaret ve lojistik hizmetlerini geliştirme amacı taşıyan, 300'den fazla yerli ve yabancı yatırımcı, ulaştırma ve lojistik şirketleri ile kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlardan temsilcilerin katılımının beklendiği "Caspian Ports&Shipping” 2. Uluslararası Ulaştırma-Lojistik Forumu ve Fuarının 28-30 Nisan 2020 tarihlerinde Aktau'da gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, fuara ilişkin bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.  
 • Dışişleri Bakanlığı'nın yazısına atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Dairesi Başkanlığı'ndan alınan yazıda, "22. Uluslararası Gıda Sanayi, Makine ve İlgili Endüstriler Fuarı (INFOOD)”nın 28-31 Ocak 2020 tarihleri arasında Fars Eyaleti Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde düzenleneceği belirtilmektedir. Söz konusu fuar hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıda kayıtlı internet ve e-posta adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

-İnternet adresi : www.eventsportal.ir www.shiraz.ifoodexpo.com

-E-posta adresi: info@ifoodexpo.com

 • Bakanlıktan alınan yazılarda ayrıca, firmaların "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlıkları internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği belirtilmektedir.