2020/08 İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı Hk

SİRKÜLER (2020/08)

 

Sayın Üyemiz;                           

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programıyla; ülkemizin ihracat gücünü yaratıcılıkla, yenilikçilikle ve yüksek katma değerle artırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir metodolojiyi hayata geçirmenin hedeflendiği ifade edilmektedir.

Kasım 2016'dan bugüne halihazırda devam eden İnoSuit Programı kapsamında ülkemizde "inovasyon yönetimi" konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile "kurumsal inovasyon sistemlerini" oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirilerek odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımlar elde edilmektedir.

Bu itibarla 2020 yılı Nisan ayında başlayacak olan dokuzuncu dönemin son başvuru tarihi 14 Şubat 2020 Cuma günü olup, İnoSuit Programının katılım koşulları ve programın yürütülmesine ilişkin tüm detayların yer aldığı bilgi notuna http://www.dkib.org.tr/files/images/content/sirkuler/inosuit_bilgi_notu.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.