2020/07 Genel Sİrküler Hk.

SİRKÜLER  (2020/07)

 

 1. Türkiye-Türkmenistan İş Forumu Hakkında Bilgi;
 2. Avustralya Zararlı Kontrolü Hakkında Bilgi;
 3. Gürcistan Sempozyumu Hakkında Bilgi;
 4. ABD İran Yaptırımları Güncel Duyuru Hakkında Bilgi;
 5. Litvanya Türkiye İş Forumu Hakkında Bilgi;
 6. IMOB 2020 Fuarı Hakkında Bilgi;
 7. Balkanlar Gıda Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
 8. Irak'a Nar İthalat Yasağının Kaldırılması Hakkında Bilgi;
 9. Afrika Kalkınma Bankası'nın Ekvator Ginesi'nde Finanse Etmeyi Öngördüğü Projeler
 10. Ukrayna / Korunma Önlemi Soruşturması Hakkında Bilgi;
 11. Dış Ticaret talepleri Hakkında Bilgi;

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

1

TÜRKİYE-TÜRKMENİSTAN İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 22/01/2020 tarih TUR / 2020-0114 sayılı yazıda; T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat OKTAY'ın Türkiye-Türkmenistan Hükümetlerarası Ekonomik Komisyonu 6. Dönem Toplantısı nedeniyle 11 Şubat 2020 tarihinde Türkmenistan'a resmi bir ziyarette bulunacağının öngörüldüğü ve bu vesileyle Aşkabat'a yönelik bir özel sektör heyet programı ve Türkiye-Türkmenistan İş Forumu'nun düzenlenmesinin planlanmakta olduğu belirtilmekte olup, söz konusu heyet ziyaretine katılmayı arzu eden üyelerimizin https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1145/14324 bağlantısından ön kayıt oluşturmalarının gerektiği ifade edilmektedir.

 

Detaylı Bilgi İçin:

Tuğba Bal Bahar, İş Konseyleri Koordinatörü

E-posta: tbal@deik.org.tr

Tel: +90 212 339 50 55

 

2

AVUSTRALYA ZARARLI KONTROLÜ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16/01/2020 tarih 16-00147 sayılı yazıda; Kahverengi Kokarca Böceği (Brown Marmorated Stink Bug, BMSB veya Halyomorpha halys) zararlısının Avustralya'ya girişinin kontrol altına alınmasına yönelik olarak, aralarında ülkemizin de bulunduğu hedef ülkelerin yüksek riskli ürünlerine ısıl işlem, sülfür florid ve metil bromür fumigasyonu uygulamasının gerektiği ve Avustralya Tarım ve Su Kaynakları Departmanı'nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Sağlık ve Bitki Sağlığı (SPS) Önlemlerinin Uygulanmasına ilişkin Anlaşma kapsamında yayınladığı 12 Aralık 2019 tarihli ve G/SPS/N/AUS/491 sayılı ekte yer alan SPS bildiriminde, hedef yüksek riskli ürünlerin ihracatında gerçekleştirilen fumigasyon uygulamalarının, başlangıç zamanı ve konsantrasyon okuması gibi gereklilikleri içerecek şekilde güncellendiği ifade edilmektedir.

Söz konusu uygulamaya konu olan yüksek riskli ürünlere ilişkin listeye ulaşmak için lütfen https://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs#what-are-the-target-high-risk-goods

Ek: SPS Bildirimi (2 sayfa)

 

3

GÜRCİSTAN SEMPOZYUMU HAKKINDA BİLGİ;  

 

15 Nisan 2020'de Tiflis/Gürcistan'da “Türkiye-Gürcistan Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesinde Yeni Ufuklar” konulu sempozyumun düzenlemesine ilişkin olarak İktisadi Araştırmalar Vakfı'ndan alınan 17/01/2020 tarihli yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekleri (7 sayfa)

 

4

ABD İRAN YAPTIRIMLARI GÜNCEL DUYURU HAKKINDA BİLGİ;

 

ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 10 Ocak 2020 tarihli ve 13902 sayılı ABD Başkanlık Kararı çerçevesinde; İran'da inşaat, madencilik, imalat, tekstil ve belirlenecek diğer sektörlerde faaliyet gösteren kişiler ve bahse konu sektörlerle ilgili önemli ürün ve hizmetlerin İran'a satışı, İran'dan tedariki veya transferi işlemlerinde bulunan kişiler ile bahse konu sektörlerle ilgili önemli ürün ve hizmetlerin İran'a satışı, İran'dan tedariki veya transferiyle ilgili finansal işlemlere aracılık eden veya yaptırım uygulanan kişiler nam veya hesabına finansal işlemler yapan yabancı finans kuruluşlarına yönelik yaptırımlar uygulanacağı ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile belirtilmişti.

Bu defa, konuya ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/01/2020 tarihli ve 44-00166 sayılı yazıda: ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin tarafından yapılan açıklamada 13 demir çelik, 4 alüminyum, 4 bakır, 1 Umman ticari firması ve yüksek kademede görevde bulunan İran Devleti'nden 8 resmi görevliye karşı yaptırımlar getirildiği, ayrıca yeni yönetmelik ile yaptırım getirilen ilave sektörlerde İran Devleti'nin on milyarlarca dolarlık gelirinin önüne geçileceğinin belirtildiği, ABD Hazine Bakanı tarafından yapılan açıklamada vurgulanan önemli bir hususun, yaptırımların birincil ve ikincil yaptırımlar şeklinde uygulanabileceği ve İran ekonomisi ile ilişkide olan 3. tarafların da yaptırımlar kapsamına alınabileceği ifade edilmektedir.

 

5

LİTVANYA TÜRKİYE İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar PEKCAN'ın 31 Ocak 2020 tarihinde Litvanya'ya ziyareti kapsamında gerçekleştirilecek olan Litvanya-Türkiye iş forumuna ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan 17/01/2020 tarih LIT/2020-0067 sayılı yazı ve program ilişik bulunmaktadır.

Ek: DEİK Yazısı ve Program (4 sayfa)

 

6

IMOB 2020 FUARI HAKKINDA BİLGİ;  

 

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İİB) organizasyonunda 21-26 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan “IMOB 2020 Mobilya Fuarı” ile eş zamanlı olarak 20-23 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan alım heyeti programına ilişkin olarak İİB'den alınan 16/01/2020 tarih 26-00416 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

EK: İİB Yazısı  ve Ekleri (4 sayfa)

 

7

BALKANLAR GIDA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği tarafından, ihracat pazarlarımızın çeşitlendirilmesi ve ihracatımızın artırılması hedefiyle, 31 Mart – 06 Nisan 2020 tarihleri arasında Sırbistan, Bosna-Hersek ve Karadağ'ın aralarında bulunduğu Balkan ülkelerine gıda sektörel ticaret heyeti düzenlenmesine ilişkin olarak Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden (AKİB) alınan 16/01/2020 tarih 37-308 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

EK: AKİB Yazısı ve Ekleri (5 sayfa)

 

 8

CEZAYİR, GAMBİYA VE SENEGAL' İŞ FORUMLARI HAKKINDA BİLGİ;  

 

T.C. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 25-28 Ocak 2020 tarihleri arasında Cezayir, Gambiya ve Senegal'e gerçekleştirilmesi planlanan resmi ziyaretler vesileyle söz konusu ülkelere yönelik özel sektör heyet programları ve iş forumları düzenlenmesine ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan 15/01/2020 tarih AFR/2020-0053 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

EK: DEİK Yazısı ( 2 sayfa)

 

9

IRAK'A NAR İTHALAT YASAĞININ KALDIRILMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Erbil Ticaret Ataşeliğinden Ticaret Bakanlığı'na intikal ettiği belirtilen malumat kapsamında; IKBY Tarım Bakanlığı tarafından 10 Eylül 2019 tarihi itibariyle uygulamaya koyulan nar ithalat yasağının 23/01/2020 tarihi itibarıyla kaldırıldığı bildirilmektedir.

 

10

AFRİKA KALKINMA BANKASI'NIN EKVATOR GİNESİ'NDE FİNANSE ETMEYİ ÖNGÖRDÜĞÜ PROJELER HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'ndün yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) yetkililerinin, Ekvator Ginesi'ne yönelik 2020 yılı kredi programını oluşturmak üzere bu ülkeyi ziyaret ettiği ve Banka'nın önümüzdeki dönemde Kamu Maliyesi Modernizasyon Destek Programının takvimini ve özel sektöre yönelik kredi dağılımını gözden geçireceği belirtilmekte olup, AfDB'nin Ekvator Ginesi'nde finanse etmeyi planladığı projeler aşağıdaki şekilde dile getirilmektedir:

 

a) Liman ve Havalimanı altyapılarından faydalanılarak fuarlar düzenlenmesinin teşviki programı,

b) Ekvator Ginesi'nde elektronik yönetim ve cazibenin artırılması için fiberoptik ağının geliştirilmesi programı,

c) Balıkçılık ve tarım sektörünün desteklenmesi programı,

d) Ekvator Ginesi ile Kamerun arasında Ntem Nehri üzerinde köprü inşa edilmesi projesi,

e) Kamu maliyesi yönetiminin iyileştirilmesi programı,

f) Sosyal sektörde insan kaynaklarının geliştirilmesi programı,

g) Bütçe destek programı,

h) Kariyer geliştirme programı.

 

11

UKRAYNA / KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Bangkok Ticaret Müşavirliğinden edinilen bilgiye göre Tayland Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından "Alaşımsız Çelikten Yassı Hadde Ürünler (7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39, 7208.51, 7208.52, 7208.53 ve 720854 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan)” ithalatına karşı uygulanan korunma önleminin uzatılmasına ilişkin bir gözden geçirme soruşturması başlatıldığı, söz konusu soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin, Tayland tarafından DTÖ'ye 16 Ocak 2020 tarihinde gönderildiği ifade edilmektedir.

Bahse konu bildirimde, ilgili tarafların 6 Şubat 2020 tarihine kadar soruşturmaya yönelik görüşlerini sunabileceği belirtilmekte olup 12 Şubat 2020 tarihinde saat 09.30'da adı geçen Genel Müdürlük binasında bir tarafları dinleme toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Bu toplantıya katılım göstermek isteyen tarafların 6 Şubat 2020 tarihine kadar isim ve unvanlarını Genel Müdürlük yetkililerine bildirmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

EK-5: DTÖ Bildirimi Hakkında Bilgi;

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.