2020/06 -Özel Sirküler- Tek Pencere Sistemi (TPS) Bitki Sağlık Sertifikası Hk.

ÖZEL SİRKÜLER (2020/06)

 

Sayın Üyemiz;

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Trabzon Zirai Karantina Müdürlüğünden almış olduğumuz bir yazıda, Tarım ve Oran Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 30/12/2019 tarih ve 21817801-320.03.03-E.4078687 sayılı yazıya atıfla:

Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ile bitki ve bitkisel ürünlerin ihracatında düzenlenen Biti Sağlık Sertifikası bilgilerinin Tek Pencere Sistemi (TPS)'ne iletilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar neticesinde Ticaret Bakanlığı'nca (2019/45) sayılı bir Genelgenin hazırlandığı belirtilmektedir.

Bahsekonu Gümrükler Genele Müdürlüğünce hazırlanan TPS-Bitki Sağlık Sertifikası konulu bir Genelgeye göre özetle: Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Genelge çerçevesinde Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmalarına devam edilmekte olduğu, bu kapsamda bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2019/21) kapsamında düzenlenen Bitki Sağlık Sertifikası Tek Pencere Sistemine alınmış olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede yürütülen işlemlerde:

1. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 1030 (TPS-Bitki Sağlık Sertifikası) kodlu belge Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığa gönderilecektir.

2. Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası ilgili Bakanlık web sitesinden temin edilecektir.

3. Bakanlığın web sitesinden temin edilen 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 19545419881030000000392/1) ile belge tarihi yükümlüsünce gümrük beyannamesinin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

4. Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Bakanlık Sistemleri üzerinden sorgulanabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

                                                                                            

                                                                                         

 

 

(Söz konusu Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.)