2020/03 Patates ve Soğanın İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine Eklenmesi Hk.

 SİRKÜLER (2020/03)

Sayın Üyemiz;                           

“İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 7/1/2020 tarih 31001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bahse konu Tebliğ ile kuru soğan ve taze patates, ihracı ön izne bağlı mallar listesine eklenmiştir.

Buna göre, “070310190011 GTİP'li Kuru Soğan” ve “070190 GTİP'li Taze veya Soğutulmuş Patates (tohumluk hariç)” ihracı Tarım ve Orman Bakanlığı ön iznine bağlanmıştır.

Uygulamada belirtilen GTİP'lerdeki ürünler ilgili Birliğin onay masasına düşecek ve Tarım Bakanlığınca düzenlenen Ön İzin Belgesinin mail veya faks yoluyla ibraz edilmesi akabinde bahse konu Gümrük Beyannamesi “onay masası”ndan çıkarılarak Birlik onayı verilebilecek ve ihracat gerçekleştirilecektir.

Soğan ve patates ihracatında bu durumun dikkate alınması gerekmektedir.  

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

 

İdris ÇEVİK
Genel Sekreter