Yılın İlk 7 Ayında Doğu Karadeniz'den 757 Milyon Dolar İhracat

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi; Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde 757 Milyon 481 Bin 626 dolar tutarında ihracat gerçekleşmiştir. 2022 yılı ilk 7 ayında Bölgemizden gerçekleşen ihracatın; 554 Milyon 671 Bin 703 doları Trabzon ilimizden, 124 Milyon 508 Bin 365 doları Rize ilimizden, 42 Milyon 666 Bin 704 doları Gümüşhane ilimizden ve 35 Milyon 634 Bin 854 doları ise Artvin ilimizden gerçekleşmiştir. Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta 2021 yılı ilk 7 aylık dönemine göre; Trabzon ili ihracatında yüzde 15 oranında düşüş yaşanırken, Rize ili ihracatında yüzde 4, Gümüşhane ili ihracatında yüzde 20 ve Artvin ili ihracatında ise yüzde 15 oranında artış görülmektedir. Toplam Bölge ihracatında ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 oranında düşüş yaşanmıştır.

2022 yılı ilk 7 ayında Doğu Karadeniz Bölgemiz Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler;

  • 273 milyon 512 bin 544 dolar ile Fındık,
  • 118 Milyon 546 Bin 781 dolar ile Yaş Meyve Sebze,
  • 114 Milyon 431 Bin 916 dolar ile Madencilik Ürünleri,
  • 100 Milyon 277 Bin 469 dolar ile Su ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri
  • 25 Milyon 185 Bin 679 dolar ile Taşıt Araçları ve Yan Sanayi olarak sıralanmıştır.

Doğu Karadeniz Bölgemizden 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde 130 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan, İtalya ve Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur. Bu ülkelerden Almanya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 4, Gürcistan'a yapılan ihracatımızda ise yüzde 37 artış yaşanırken, İtalya'ya yapılan ihracatta yüzde 56, Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta yüzde 9 ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta ise yüzde 14 oranında düşüş yaşanmıştır.

İhracat yapılan ülkelerden Peru, Vietnam, Danimarka, Beyaz Rusya, Japonya, Mısır ve Şili'ye yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşanmış, geçtiğimiz senenin aynı döneminden farklı olarak başta İrlanda, Slovenya ve Zambiya olmak üzere 13 farklı ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir.

Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yaşanan savaş Bölge ihracatına da olumsuz olarak yansımış olup, yılın ilk 6 ayında Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatımızda yüzde 9, Ukrayna'ya yapılan ihracatımızda ise yüzde 27 oranında düşüş yaşanmıştır.

Küresel boyutta önemli ihraç pazarlarımız olan gelişmiş ve gelişmekte olan ülke pazarlarında son yılların en yüksek enflasyon oranlarının görülmesi ve maliyet baskıları sonucu resesyon beklentilerinin artması ihracat camiamızı endişelendirmektedir. Önümüzdeki dönemde bu olumsuzlukların önemli ihraç pazarlarımızda talep daralmasına yol açacağı aşikardır.

Pandemi sonrası Türk ihracatçısının gösterdiği başarı ortadadır ve bu zor ortamda dahi yeni rekabet enstrümanları geliştirerek özellikle lojistikte yakaladığımız avantajla ihracatta çok önemli tarihi başarılara imza atılmıştır. İhracatçılar kendi imkanlarıyla başarılması zor olan rekorları kırmış ve şu anda destek beklemektedir. Özellikle bölge ihracatçılarımızın finansmana erişim konusunda yaşamış olduğu sıkıntı yanında, kamuoyuna verilen yanlış bilgiler nedeniyle ihracatçının stokçulukla suçlanması ihracatçımızı rencide ettiği gibi, övgü beklenen bir dönemde ihracat camiamızın şevkini kırmaktadır.

Unutulmamalıdır ki ihracatçımız elde ettiği başarıyı hiçbir destek almadan ve hatta dünyanın en yüksek ihraç maliyetleri altında ezilerek ve rakiplerinin kat kat üzerinde yüksek oranlardan finansman kullanarak elde etmektedir. Her kurumun; nerede hata yaptık veya içinde bulunulan ortamda maliyetler, kredi riski ve enflasyonu daha nasıl aşağı çekeriz konularına odaklanmak yerine, hedef saptırmak amacıyla, başka kesimleri suçlaması açıkça fayda sağlamamakta, risk primlerimizi daha da yükselterek ülkeye zarar vermektedir. İçinde bulunduğumuz yüksek maliyet ve yüksek enflasyon baskısı ortamında ihracatçımızın desteklenmeye, ülkeye daha çok döviz getirmesi için övgüye ihtiyacı bulunmaktadır.

Bizler ihracatçılar olarak ülkemizin bayrağını dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmaktayız. Başarılarımızı daha yukarı taşımak ve ülkeye daha fazla döviz getirebilmek için finans kesiminin eleştirisine değil desteğine ihtiyaç duymaktayız. Bunun için ihracatçımıza finansmana erişim imkanı tanınmasını, 5 yıl önce çok rahatlıkla ve uzun vadelerle kullanabildiğimiz reeskont kredilerinin aynı şartlarda kullandırılmasını ve yüksek maliyetler yönünden desteklenmeyi beklemekteyiz.

Bunun yanında ülkeye hiçbir maliyeti olmayacak en önemli destek; iş yapma kalitesinin artırılmasıdır. Çıkış kapılarında bekleyen ihraç yüklü taşıtların çıkış işlemlerinin daha hızlı bir şekilde yerine getirilmesi ve bürokrasi mekanizmasının ihracatçıya öncelikli ve kaliteli hizmet vermesinin sağlanması gibi alanlarda yapılacak iyileştirmeler ihracatımızın çok daha yüksek rakamlara ulaşmasını sağlayacaktır.