7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen, 05/03/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun 12/03/2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı, söz konusu Kanun'un 12/03/2021 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmiştir.

Tanıtım afişi ekte yer alan Kanun kapsamında; e-ticarette ürün güvenliği, izlenebilirlik, geri çağırma, ürün sorumluluğu tazminatı vb. konuların yer aldığı ifade edilmektedir.