15. Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı Etkinliği

Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTÜ TTM), Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından organize edilen ve “2022 Yılı Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı” adı altında KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde 25-26-27 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak etkinliğe, üniversitemizin öğrencileri ile diğer üniversitelerin öğrencilerinin yanı sıra mezun olmuş ve girişimci adayı olarak projesini sunmak isteyen herkes katılabilecektir.

31 Mart 2022 tarihine kadar başvuruların devam edeceği proje pazarına yapılan başvurular bir ön değerlendirmeye tabi tutulacak ve ön değerlendirmeyi geçenler 25-26-27 Mayıs 2022 tarihlerinde sergilenecektir. Sergilenen projeler ayrıca üyeleri sanayici ve öğretim üyelerinden oluşan tarafsız bir değerlendirme jürisi tarafından da değerlendirilerek bir derecelendirmeye tabi tutulacak ve dereceye giren projelere çeşitli ödüller verilecektir (1. ye 10.000 TL, 2.ye 6.000 TL, 3.ye 4.000 TL ve çeşitli alanlarda mansiyon ödülleri).

Geleneksel "Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı " etkinliği vasıtasıyla;

•             AR-GE ve inovasyon bilincinin yaygınlaşması,

•             Proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşması,

•             Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve

•             Yeni Ar-Ge ortaklıkları başlatılmasının desteklenmesi amaçları ile

Doğru kişi ve kurumlar ile iletişim kurarak, yerli sermaye ile ülkemize faydalı işler yapmak isteyen; tüm üniversitelerden öğrenciler, araştırmacılar, mezunların, sanayi kuruluşlarının ve girişimci adaylarının projelerini sunmak için katılabileceği ve akademisyenler, kurumlar ve sanayi kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecekleri bir proje platformu oluşturulması hedeflenmektedir.

 NOT: Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.ktu.edu.tr/projepazari adresinden ulaşılabilmektedir.