2024/131 2025 Yılı Uluslararası Fuar Ön Talepler Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığından gelen yazıda; 2025 yılında firmalarımızın katılım sağlamayı planladığı fuarlar ile “Milli Katılım” ve “Stantlı Katılım” sağlanacak fuarların belirlenmesi çalışmaları kapsamında, 2024 yılında firmaların katılım sağlamak istediği uluslararası savunma sanayii fuarlarını Ek'te gönderilen ön talep formunu işlenmesi beklenmektedir.

Ön talep formuna listede bulunmayan ancak katılım sağlamak istediğiniz denizcilik, havacılık, iç güvenlik vb. diğer fuarları da ekleyebilirsiniz. Talep edilen bilgiler; muhtemel Türk Pavilyon alanının belirlenmesi, katılım sağlanacak fuarlar kesinleşinceye kadar ilgili fuarda Türk Pavilyonu için gerekli alanın rezerve edilmesi ve fuar organizatörlerince sunulan erken rezervasyon avantajlarından yararlanılabilmesi amacıyla kullanılacaktır.

Bu nedenle, Ek'teki form ile bildireceğiniz katılım talebi ve talep edilen alan miktarının herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamakla birlikte, istenen bilgilerin olabildiğince doğru bir şekilde doldurulması önem taşımaktadır.

Nihai taahhütnameler ve kesin katılım talepleri, ön taleplerin değerlendirilmesi ve katılım sağlanacak fuarlar ile ilgili Başkanlık Makamı Oluru alınması sonrasında sizlerden ayrıca talep edilecektir. Ön talep formlarının en geç 27 Haziran 2024 Perşembe günü mesai bitimine kadar bim@dkib.org.tr mail adresine gönderilmesi hususunda,

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Ek: Ön Talep Formu