2023/77 Güncel Mevzuat Değişiklikleri Hk.

Sayın Üyemiz;

24.03.2023 tarihli 32142 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğehttps://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230324-7.htm  internet bağlantısından ve “Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/30)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe de (No: 2023/21)” https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230324-9.htm  internet bağlantısı üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize önemle rica ederim.