2023/70 Çin'e Narenciye İhracatı Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Ülkemizden Çin Halk Cumhuriyetine narenciye ürünlerinin ihracatının başlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB)'dan alınan ve bir örneği ekte yer alan yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi (GACC) tarafından Bakanlıklarına iletilen yazı ve iş planında; narenciye ihracatı kapsamında zararlı kontrolü için ülkemizin aldığı tedbirlere ilişkin GACC uzmanlarının görüşlerinin kaydedildiği ve ihracat izin sürecinin hızlandırılması için Çinli uzmanların ülkemizdeki üretim yeri ve paketleme tesislerine yönelik; inceleme (video inceleme-yerinde inceleme-belge incelemesi) talep edildiğinin bildirildiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Çin tarafının ekte yer alan talepler listesi konusunda Bakanlıkları tarafından üretim alanlarıyla ilgili çalışmalar yürütülmekle birlikte Çin tarafından COVID19 önlemlerine ilişkin Bakanlıkları kayıtlarında yer almayan bilgi ve belge talep edildiği ifade edilmekte olup, söz konusu taleplere ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin 14.03.2023 tarihi mesai bitimine kadar bim@dkib.org.tr mail adresine iletilmesi hususunda,

Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.

1- Yazı Sureti

2- Resmi Yazı (Türkçe Çevirisi) (3 Sayfa)

3- İş Planı (Türkçe Çevirisi) (6 Sayfa)