2023/42 Rusya Tahıl Ürünleri İhracat Kotası Hk.

Sayın Üyemiz;

Rusya Federasyonu (Rusya)'nda ihdas edilen Hükümet Kararnamesi marifetiyle 15 Şubat - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Rusya'dan Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilecek buğday, çavdar, arpa ve mısır ürünleri ihracatında toplam 25,5 milyon tonluk kota uygulaması getirilmiştir.

Anılan kota uygulamasının tahsisatı Rusya Tarım Bakanlığı tarafından deruhte edilmiş olup, kota tahsis edilmiş firmaların vergi numaralarına, ticaret unvanlarına ve mezkûr firmalara tahsis edilen kota miktarlarına müteallik malumatı ihtiva eden Rusya Tarım Bakanlığı talimatname eki ilişikte iletilmektedir.

Bilgilerinize önemle rica ederim.

Ek: Firma Liste