2023/41 Global Alım Heyeti Haftası Hk.

Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzere ihracatımızın artırılmasını, ticaretimizde pazar çeşitliliğinin sağlanmasını ve farklı ülkelere yönelik ticaretimizin geliştirilmesini teminen “Uzak Ülkelere yönelik İhracatı Artırma Stratejisi” geçtiğimiz Temmuz ayında Bakanlığımızca kamuoyuna duyurulmuş, bu çerçevede Bakanlığımız koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birlikleri organizasyonunda Strateji Belgesi'nde yer alan uzak ülkelere yönelik olarak Genel Ticaret Heyeti ve Alım Heyetleri programları düzenlenmektedir.

Bu kapsamda, Bakanlığımızca belirlenen bahse konu Uzak Ülkeler ile OPEC ülkeleri için belirlenen ihracat hedefine ulaşmak amacıyla, anılan Ticaret Heyet programlarının yanı sıra Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonunda 2-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul'da “Global Alım Heyeti Haftası” gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bu etkinlikte, çeşitli sektörlerden yabancı firma/kurum/kuruluş temsilcilerinin katılım sağlayacağı yaklaşık 500 kişilik bir Alım Heyeti programının organize edilerek ihracatçı firmalarımızla ikili iş görüşmeleri yapmaları öngörülmektedir.

 Bu kapsamda, “Global Alım Heyeti Haftası” kapsamında belirlenen ülkelerdeki Ticaret Müşavirlikleri ve Ticaret Ataşeliklerimize iletilmek üzere;

Firmanızca Ek1'de yer alan ülkeler için Alım Heyeti kapsamında ülkemize davet edilmesinde fayda olduğu düşünülen yabancı satın alımcı firma bilgilerinin Ek2 formatında doldurularak en geç 20 Şubat 2023 Pazartesi saat 09:00' a kadar bim@dkib.org.tr eposta adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize önemle rica ederim.

EK-1: Alım Heyeti Ülkeler Listesi

EK-2: Yabancı Alımcılar Listesi