2023/36 Birleşik Krallığın (BK) Ülkemizden İthalatı Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Dışişleri Bakanlığının yazısına atfen; T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Birleşik Krallık (BK) Gıda Standartları Ajansı ve İskoçya Gıda Standartları Kurumu tarafından Londra Büyükelçiliği'ne gönderilmiş olan ve bir örneği ekte sunulan mektupta, BK'ın AB'den ayrılırken muhafaza ettiği 2019/1793 sayılı yasaya değişiklik getirerek BK'ya ihraç edilecek Yüksek Riskli Hayvansal Olmayan Bazı Gıdaların İthalatında denetimleri arttırmayı kararlaştırdığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, 17 Ocak 2023 tarihinden itibaren BK'ya gönderilen ürünlerin yeni uygulamaya tabi olacağı ve anılan mektupa ülkemizden BK'ya ihraç edilecek ürünlerden denetim kapsamına alınanların, denetim kapsamından çıkarılanların, denetimi arttırılanlar ve azaltılanların listelendiği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, uygulamaya konulan yeni düzenlemeler konusunda arzu edilmesi halinde BK Gıda Standartları Ajansı ile imported.food@food.gov.uk  adresi üzerinden temasa geçilebileceği de bildirilmektedir.

Bilgilerinize önemle rica ederim.

Ek: 1-Mektup Sureti (İngilizce)

      2-Mektup Sureti (Tercüme)