2023/250 Genel Sirküler

GENEL SİRKÜLER (2023/187)

  1. Balın Menşe Etiketlemesine İlişkin AP Tarım Komisyonu Görüşü Hakkında Bilgi;
  2. Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı Hakkında Bilgi;
  3. Polonya İthalat Talebi Hakkında Bilgi;
  4. Kanada'ya Ahşap Ambalaj Malzemesi İthalatına İlişkin Kurallar Hakkında Bilgi;
  5. Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi; 

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

<1

BALIN MENŞE ETİKETLEMESİNE İLİŞKİN AP TARIM KOMİSYONU GÖRÜŞÜ HAKKINDA BİLGİ;

 

21 Nisan 2023 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan, bal, meyve suları ve reçel gibi kahvaltı ile bağlantılı ürünlerle ilgili Direktifleri (“Kahvaltı Direktifleri”) tadil eden Direktif teklifi (ilgi a) kapsamında, Avrupa Parlamentosu (AP) Tarım Komisyonu üyelerinin, tüketicilerin daha iyi satın alma kararları vermelerine ve Avrupa ürünlerinin pazardaki katma değerini artırmalarına yardımcı olmak adına, her bir menşe ülkesini azalan sırayla ve balın ilgili payını yüzde olarak belirtmeyi zorunlu hale getirmek suretiyle, balın etiketlemesine ilişkin kuralları güçlendirme arzusunda oldukları belirtilmişti.

Ardından AB Konseyi Tarım Özel Komitesi'nin, 14 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında, balın tüm menşe ülkelerinin, azalan ağırlık sırasına göre, her bir ülkenin temsil ettiği yüzde ile birlikte zorunlu olarak belirtilmesi ve dörtten fazla menşe ülkesinin bulunması halinde, yalnızca ilk dördünün yüzdesinin belirtilmesinin önerildiği taslak metin konusunda uzlaşı sağlandığı ve mevzuat teklifinin ana sorumlusu olan Avrupa Parlamentosu (AP) Çevre Komisyonu'ndaki oylamanın 29 Kasım 2023 tarihinde, AP Genel Kurulu'ndaki oylamanın ise 11-14 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacağı bildirilmişti.

Bu defa, AP Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu, 16 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında, bahse konu Direktife ilişkin, AP Çevre Komisyonu'na sunulacak olan bir örneği ekli görüşünü kabul etmiştir.

Söz konusu görüşte, balın menşe etiketlemesine ilişkin olarak, balın toplandığı menşe ülkesinin etikette ve ambalajın ön yüzünde belirtilmesi, balın birden fazla ülkeden gelmesi durumunda, balın toplandığı menşe ülkelerin tam adlarının, 25 gramdan fazla bal içeren ambalajların ön etiketinde, azalan sırada ve bal karışımındaki ilgili yüzdeleriyle görünmesi, 25 gram veya daha az bal içeren ambalajlar için, menşe ülkelerin adlarının, ülke kodu kullanılarak, azalan sırada ve karışımdaki ilgili yüzdeleriyle birlikte etikette belirtilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Komisyon'un teklifinde, balın toplandığı menşe ülkesinin ön yüzde yer almasına gerek olmadan sadece etikette belirtilmesi ve balın birden fazla ülkeden gelmesi durumunda, sadece 25 gramdan fazla bal içeren ambalajların etiketinde menşe ülkelerinin belirtilmesi hükmü yer almaktaydı.

Bunun yanı sıra görüş, yeni bir hüküm olarak, bal için bir izlenebilirlik sistemi kurulmasını önermekte ve Birlik içinde üretilen ve üçüncü ülkelerden Birliğe ithal edilen ballar için, ürünü toplayan arıcının kimliği dışında bir kimlikle pazarlanan her balın, yetkili makamların balın tüm geçmişini balı toplayan arıcılara veya ithal ballar söz konusu olduğunda operatörlere kadar takip etmesini sağlayan bir izlenebilirlik sistemine bağlı bir kimliği olması gerektiğini belirtmektedir.

2

TİCARET BAKANLIĞI İHRACAT SÜREÇLERİ VE YENİ NESİL DEVLET DESTEKLERİ EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, çevrimiçi eğitim programının ekte yer alan program akışı çerçevesinde 5-6-7 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Ayrıca eğitim programı sonunda, eğitimin en az üçte ikilik kısmına katılım sağlayan katılımcılara “Dijital Katılım Belgesi” gönderileceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, katılımın ücretsiz olduğu programa, 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 18.00'e kadar https://egitimbasvuru.ticaret.gov.tr/ linkinden başvuru yapılması gerektiği, kontenjanın 1000 kişi ile sınırlı olduğu dile getirilmektedir. Ayrıca başvuru esnasında istenilen bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması ve farklı kişiler tarafından aynı e-posta adresi ile başvuru yapılmamasının önem arz ettiği, e-posta adreslerinde hata olması durumunda katılım linkinin katılımcılara iletilemeyeceği ifade edilmektedir. Başvuru sonrası herhangi bir onay maili iletilmeyeceği ve eğitime katılım linkinin, başvuru yapan katılımcıların e-posta adreslerine 4 Aralık 2023 Pazartesi günü gönderileceği ayrıca belirtilmektedir.

Ek: Program Akışı (1 sayfa)

 

3

POLONYA İTHALAT TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Varşova Ticaret Müşavirliğinden alınan e-postada ekte detayı verilen inşaat malzemesi ile ilgili firma talebi bulunmaktadır.

Ek: Polonya Firma Talebi

 

4

KANADA'YA AHŞAP AMBALAJ MALZEMESİ İTHALATINA İLİŞKİN KURALLAR HAKKINDA BİLGİ;

 

Ottowa Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, bir şirketimizin Kanada'ya ihracat gerçekleştirmek üzere ahşap paletler ile gönderdiği eşyaya yönelik Kanada makamlarının denetim ve incelemesi neticesinde, sevkiyata konu ahşap paletlere yönelik beyan edilen bilgi ve belgelerin "International Standards for Phytosanitary Measures-ISPM-15 Standards" düzenlemesi ile uyumlu olmadığının tespit edildiği ve ilgili ürünlerin ülkemize geri gönderilmesine karar verildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Kanada'ya ithal edilen tüm ahşap ambalaj malzemelerinin uyması gereken standartlara ve konuya ilişkin düzenlemeleri içeren elektronik platformlara erişim linkleri ilişikte yer almaktadır.

Önümüzdeki dönemde Kanada'ya gerçekleştirilecek sevkiyatlarda ihracatçılarımızın gerekli dikkat ve özeni göstermesinde yarar görülmektedir.

10

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.