2023/249 Güncel Mevzuat Düzenlemeleri

Sayın Üyemiz;

Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren mevzuat düzenlemelerine göre;

1-  Hayvancılık Destekleri Artırıldı

26 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete 'de yer alan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği ile hayvancılıkta sürdürülebilirliği ve verimliliği sağlamaya yönelik birçok destek kaleminde yüzde 100-150 artış yapıldı.

Bu kapsamda, 2022'de 12 bin lira olan sürü yöneticisi (çoban) desteği, 2023'te yüzde 150 artışla 30 bin liraya çıkartıldı. Koç ve teke alım desteği, küçükbaş hayvan ıslahının sağlanması, verimliliğin ve sürü kalitesinin artırılması amacıyla 2023'te hayvan başına 2 bin lira olarak uygulanacak.

Buzağı desteği, 2022'de kriterleri sağlaması durumunda 900 TL/başa kadar verilirken, 2023 yılı için yüzde 133 artışla 2 bin 100 TL/başa çıkartıldı. Bu destek 2023'te doğan her buzağı için verilecek. Düve alım desteğinin ise hastalıktan ari işletmeler için yüzde 50 hibe oranında uygulanmasına başlanacak.

Anaç koyun keçi desteği, 2022'de 50 TL/baş iken 2023 için yüzde 100 artışla 100 TL/başa yükseltildi. Bu kapsamda desteklemelere ilişkin başvuru tarihleri ve şartları şu şekilde belirlendi:

Buzağı desteklemesi

Buzağı desteklemesi için yetiştiriciler, 2 Ocak 2024 tarihine kadar 1. Dönem, 1 Nisan 2024-17 Haziran 2024 ikinci dönem için bağlı bulunduğu birliğe veya Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yapacak.

Malak desteklemesi

Malak desteklemesi için yetiştiriciler, 1. Dönem için 29 Aralık 2023 tarihine kadar, 2. dönem için 1 Temmuz 2024-1 Ağustos 2024 tarihileri arasında bağlı bulunduğu birliğe veya Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yapacak.

Dişi manda desteği

Dişi manda desteği için yetiştiriciler, 29 Aralık 2023 tarihine kadar bağlı bulunduğu birliğe veya Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yapacak.

Anaç koyun keçi desteği

Anaç koyun keçi desteği için yetiştiriciler, 1 Aralık 2022 tarihine kadar bağlı bulunduğu birliğe başvuru yapacak.

Sürü büyütme ve yenileme desteği

Sürü büyütme ve yenileme desteği için, anaç koyun keçi desteğine başvuran yetiştiriciler bu desteğe başvurmuş sayılacak.

Koç Teke alımı desteklemesi

Koç Teke Alımı Desteklemesi başvuru tarihi Haygem tarafından yayınlanacak olan talimatla belirlenecek.

Arılı kovan desteklemesi

Arılı kovan desteklemesi için 29 Aralık 2023 tarihine kayıtlı olduğu veya arıların bulunduğu Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yapılacak.

Çiğ süt desteklemesi

Çiğ süt desteklemesi ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nca belirlenecek.

1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231126-3.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

2- Bitkisel Üretim Desteklemelerinin Uygulama Esasları Düzenlendi

26 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ ile bitkisel üretimi artırmak ve üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla çiftçilere sağlanacak desteklere ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Sağlanan desteklerin başvuru ve ödeme tarihlerinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, üretim yılı içinde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Örtüaltı Kayıt Sistemi'nde (ÖKS) kayıtlı olan ve desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçiler, tebliğde anılan yem bitkileri desteği için 1 Ocak 2023'ten, diğer desteklemeler için ise yayım tarihinden itibaren ÇKS ve ÖKS'ye kaydoldukları il/ilçe müdürlüklerine şahsen veya yasal temsilcisi aracılığıyla başvuruda bulunabilecek.

Kamu veya kamu yararına çalışan kuruluşlarca çiftçilere dağıtılan üretim materyallerine yalnızca çiftçi katkısı oranında destekleme yapılacak. Bu ve benzeri durumlarda, kurumlara kesilmiş fatura ekinde ilgili çiftçi tarafından ödenen bedele karşılık gelen miktar bilgilerini gösteren ve ilgili kurum tarafından hazırlanmış liste çiftçinin dosyasına eklenecek.

Çiftçilere, 2023 üretim yılı içinde tarımsal üretimde bulunulan ÇKS'de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteklemesi yapılacak. Hesaplanan mazot ve gübre desteği, çiftçilerin Ziraat Bankasındaki hesaplarına mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere tanımlanacak, nakdi ödeme yapılmayacak. Mazot ve gübre desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, taleplerini 29 Aralık'a kadar yazılı olarak bildirecek.

Kuru tarımda dane zeytine dekar başına 575 kilogram, zeytinyağına 115 kilogram, sulu tarımda dane zeytine 850 kilogram, zeytinyağına 170 kilogram verim miktarına kadar destekleme ödemesi yapılacak. 2016 üretim yılından başlamak üzere toplam 5 üretim yılı organik tarım veya iyi tarım uygulamaları destekleri ödemesinden faydalandırılan araziler, 2023 üretim yılında yetiştirilen ürünün bulunduğu kategoriye bakılmaksızın Tebliğ ekinde belirtilen "3. Kategori" birim fiyatı üzerinden desteklenecek.

Ormandan tahsisli arazilerde desteklere konu ve tahsis amacına uygun ürünlerin üretilmesi halinde, bu ürünlerin yetiştirildiği araziler 2023'te aynı kategori desteklerinden faydalandırılacak.

2021 yılı beyannamesine istinaden belgelendirilmiş sertifikalı veya standart fidan ve sertifikalı veya standart Antep fıstığı üretim materyali kullanıldığında 2022 yılında faturalandırılan fidanlarda bitki muayene raporu şartı aranmayacak. Bu yıl faturalandırılmış fidanların ise bitki muayene raporuna sahip olması gerekecek.

Desteklemelere ilişkin yapılan başvurularda hizmet bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya alındı belgesini ibraz etmeyenler ile e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan başvurularda hizmet bedelinin Ziraat Bankası tarafından destekleme ödemesi tutarından tahsil edilmesine dair taahhüdü onaylamayanlar, tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamayacak.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin ilgili Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirlenen havzası dışında yetiştirilmesi durumunda mazot, gübre, fark ödemesi, sertifikalı tohum kullanım ve fındık alan bazlı gelir desteği ödemeleri yapılmayacak.

1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231126-4.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

3- Tarımsal Amaçlı Örgütler Derecelendirilecek

28 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik ile tarımsal amaçlı örgütlerin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde derecelendirmesine ilişkin esaslar belirlendi.

Tarımsal amaçlı kooperatifler, tarımsal üretici birlikleri ve ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri, derecelendirme kapsamına alınırken derecelendirme komisyonu, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü personelinden oluşacak. Başvuru yapanlardan "60 ve üzeri puan" alanlar, "Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt Belgesi" almaya hak kazanacak. 60 ve üzeri puan alanlar, tarımsal desteklemelerde ayrıcalık, faiz indirimi, organizasyonlara davet, karar alma süreçlerine katılım gibi imkanlardan yararlanabilecekler.

Puanlama cetveli: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231128-3-1.pdf

Tarımsal amaçlı örgütler 1 Ocak-29 Şubat 2024 tarihlerinde Bakanlık internet sitesinde yer alan linkten veya e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. Yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olan söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231128-3.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.