2023/247 Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Karar Hk.

Sayın Üyemiz;

25.11.2023 tarihli Resmi Gazete'de Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7887) yayımlanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirket başlıklı dördüncü kısmında bulunan 332. maddesi ile düzenlenen ve anonim şirketler için elli bin Türk Lirası olarak öngörülen en az sermaye tutarı iki yüz elli bin Türk Lirasına, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde yüz bin Türk Lirası olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı ise beş yüz bin Türk Lirasına yükseltilmiştir.

Yine Türk Ticaret Kanunu'nun Limited Şirket başlıklı altıncı kısmında bulunan 580. maddesi ile düzenlenen ve limited şirketler için on bin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı elli bin Türk Lirasına yükseltilmiştir.

25.11.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve anonim ve limited şirketler için en az sermaye tutarının artırılmasını düzenleyen işbu karar, 1.1.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgilerinize önemle rica ederim.