2023/246 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2023/246)        


1.    TİM-TÜBİTAK Ufuk Avrupa İklim, Enerji, Mobilite ve Sağlık Kümelerine İlişkin Bilgilendirme Toplantısı Hakkında Bilgi;
2.    Endonezya / Halı ve Tekstilden Diğer Yer Kaplamaları Korunma Önlemi Hakkında Bilgi;
3.    Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler- Brezilya Hakkında Bilgi;
4.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

TİM-TÜBİTAK UFUK AVRUPA İKLİM, ENERJİ, MOBİLİTE VE SAĞLIK KÜMELERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen epostada; Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa ile 2021-2027 yılları arasında 95,5 milyar Euroluk bütçeyle bilim ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Ülkemizde söz konusu programın ulusal koordinatörü olarak TÜBİTAK tayin edilmiştir.

Bu çerçevede, TÜBİTAK yetkililerinin katılımı, TİM koordinasyonuyla “Ufuk Avrupa'nın 4 ana bileşenden biri olan “Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet” bileşeni altındaki “Kümeler” kapsamında İklim, Enerji, Mobilite (Küme 5) ve Sağlık (Küme 1) kümeleri bağlamında destek programlarına ihracatçı firmaların ve özellikle KOBİ'lerin başvurmasının sağlanması için 28 Kasım 2023 Salı günü 10.00-11.30 saatleri arasında çevrimiçi bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.

Programı aşağıda yer alan söz konusu seminere katılım ücretsiz olup, katılım formu için lütfen aşağıda yer alan linki takip ediniz: https://cutt.ly/d9dLUca


10.00–10.30  Ufuk Avrupa Genel Sunumu
10.30–11.10 İklim, Enerji, Mobilite (Küme 5) ve Sağlık (Küme 1) Kümeleri Sunumu
11.10–11.30  Soru-Cevap

Toplantı linki: https://us02web.zoom.us/j/88193215532

Not: Katılım formunun (https://cutt.ly/d9dLUca) doldurulması toplantıya katılım için yeterlidir.

2

ENDONEZYA / HALI VE TEKSTİLDEN DİĞER YER

KAPLAMALARI KORUNMA ÖNLEMİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; bilindiği üzere, Endonezya tarafından “Halılar ve Tekstilden Diğer Yer Kaplamaları” (57'nci fasılda yer alan) ithalatına karşı, 17 Şubat 2021 tarihinden bu yana uygulanan korunma önleminin uzatılmasına ilişkin olarak bir gözden geçirme soruşturması yürütülmektedir.

Söz konusu soruşturmaya ilişkin olarak Endonezya tarafından yapılan ve ekte yer alan 9 Kasım 2023 tarihli Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bildiriminde; Endonezya Hükümeti tarafından söz konusu korunma önleminin 3 yıl daha uzatılmasının planlandığı ve bu çerçevede 17 Şubat 2024 tarihinden itibaren 3 yıl boyunca spesifik vergi şeklinde metrekare başına ilk yıl 74,461 Rp., ikinci yıl 71,058 Rp. ve üçüncü yıl 67,811 Rp. olarak uygulanmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir. Bununla birlikte, kesin kararın verilmesinin ardından bunun ayrıca bildirileceği belirtilmektedir.

Ek: DTÖ Bildirimi

3

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE SEKTÖREL ELEKTRONİK SOHBETLER- BREZİLYA HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler Brezilya: Otomotiv Yedek Parça ve Eğitim Hizmetleri” e-sohbet etkinliğimiz 28 Kasım 2023 Salı günü saat 16.30-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Söz konusu sohbet toplantısına Video Konferans Takvimi (ticaret.gov.tr) internet bağlantısı üzerinden kayıt yaptırılabilmektedir.

4

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.