2023/241 Lamas ve Kütdiken Limon ile Washington Portakal Kesim ve İhraç Tarihleri Hk.

Sayın Üyemiz;

Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından 10/11/2023 tarihinde Adana-Mersin illerinde bulunan bahçelerde yapılan incelemeler sonucunda, Lamas ve Kütdiken Limon ile Washington Portakal çeşitlerinin yeterli olgunluğa ulaştığı tespit edildiğinden; 15/11/2023 tarihinde kesimine, 21/11/2023 tarihinde ihracatına izin verildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize önemle rica ederim.