2023/229 Üretici Kayıt Defteri Uygulamaları Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından gelen ve bir örneği ekte sunulan yazıda; Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik"  gereğince, ihracatçılardan Bitki Sağlık Sertifikası  taleplerinde ilgili Tarım veya Zirai Karantina İl Müdürlüklerince  ibrazı zorunlu koşulan üretici  kayıt  defteri  için Birliğimizce yapılan girişim neticesinde bu uygulamanın ihracatımızı olumsuz etkilediği gerekçesiyle kaldırılması talep edilmiş olup, bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca  talebimiz uygun görülerek taze meyve ve sebze ihracatımızın aksamaması amacıyla bilişim altyapısı tamamlanıncaya kadar anılan uygulamanın ileri bir tarihe ertelenmesi uygun görülmüştür.

Bilgilerinize önemle rica ederim.

EKİ: Tarım ve Orman Bakanlığı Yazısı