2023/228 Badem, Ceviz, Dokumaya Elverişli Mensucat ve Kamış Melasının Ek Gümrük Vergisindeki Düzenleme Hk.

Sayın Üyemiz;

16 Ekim 2023 tarihli Resmî Gazete 'de yer alan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararına göre badem ithalatının gümrük vergisi oranı yüzde 2'den yüzde 15'e ek mali yükümlülük tutarı ürünün kabuklu olanları için ton başına 452 dolardan 580 dolara, kabuksuz olanları için 818 dolardan 942 dolara çıkarıldı. Ceviz ithalatının gümrük vergisi oranı ise yüzde 4'ten yüzde 15'e, ek mali yükümlülük tutarı da kabuklu ceviz için ton başına 307 dolardan 416 dolara, kabuksuz ceviz için de 573 dolardan 1.099 dolara çıkarıldı.

Bu kapsamda 30 Ağustos 2023'te yayımlanan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararına paralel olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılacak ithalata badem için yüzde 1, ceviz için yüzde 2 gümrük vergisi ve buna yönelik ek mali yükümlülük tutarları uygulanacak. Karar 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Aynı gazetede yer alan İthalatta Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararıyla, dokumaya elverişli mensucat ve bunlardan mamul eşyalar başlığı altında listelenen çok sayıda ürünün ek gümrük vergilerinde düzenleme yapıldı. Düzenleme 1 ay sonra yürürlüğe girecek.

Resmî Gazete 'de ayrıca, kamış melası ithalatının gümrük vergisi oranı uygulamasında yem sanayiine ayrıcalık getirildi. Bu ürünün ithalatında yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanması öngörülürken, ürünün yem sanayiinde kullanılmak üzere yapılacak ithalatında oran sıfır olarak uygulanmaya devam edecek. Uygulama 1 hafta sonra başlayacak.

Söz konusu Kararlara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231016-5.pdf ,https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231016-6.pdf ve https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231016-7.pdf  adreslerinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize önemle rica ederim.