2023/226 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2023/226)        


1.    Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği Hakkında Bilgi;
2.    Ödeme Kuruluşu Faaliyet İzni Hakkında Bilgi;
3.    Durban Ziyareti Bilgi Notu Hakkında Bilgi;

4. Almanya'nın Üçüncü Ülkelere Giden Çifte Kullanımlı Ürünlerde İzin Şartı Uygulaması Hakkında Bilgi;
5.    Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler ABD Hakkında Bilgi;
6.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

13 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer ekinde yer alan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği ile birçok alanda bulunan gıda ürünlerine yönelik olarak tüketici ve insan sağlığını, tüketici haklarını, gıda satışında adaletin sağlanmasını ve çevrenin korunmasını da göz önünde bulundurarak gıda katkı maddelerinin listesi, gıdalarda, gıda katkı maddelerinde, gıda enzimlerinde ve gıda aroma vericilerinde kullanılan gıda katkı maddelerinin kullanım koşulları, gıda katkı maddelerinin etiketleme kuralları belirlendi.
 

Yönetmelik hükümlerine aykırı olan bir gıda katkı maddesi veya bu gıda katkı maddesini içeren bir gıda piyasaya arz edilemeyecek.

Domuz kaynaklı bir gıda katkı maddesi; gıdalarda, gıda katkı maddelerinde, gıda enzimlerinde ve gıda aroma vericilerinde kullanılamayacak.

Yönetmeliğin ilgili ürün kategorisi kapsamında kullanımına izin verilen bir renklendirici, kullanıldığı gıdayı; doğası, kimliği ve özellikleriyle başka bir gıdaya benzetmek suretiyle tüketiciyi yanıltıcı şekilde kullanılamayacak.

Isıl işlem görmüş sucuk, peynir helvası, saray helvası, çekme helva, tahin helvası, yaz helvası ve benzeri ürünler, sucuk, baklava, tahin, köme, pestil, bastık, cevizli sucuk ve benzeri ürünler, kaymak ürünleri 1 Nisan 2024 tarihine kadar yönetmeliğe uyum sağlamak zorunda olacak.

Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri tarafından 1 Nisan 2024 tarihinden önce piyasaya arz edilen gıdalar raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilecek.

Yönetmeliğin; 16/12/2008 tarihli ve (AT) 1333/2008 sayılı gıda katkı maddelerine ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlandığı belirtildi.

Ayrıca, 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231013M1-1.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

2

ÖDEME KURULUŞU FAALİYET İZNİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan alınan bir yazıda özetle; TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.'ye “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” kapsamında ödeme kuruluşu olarak faaliyet göstermek üzere verilen faaliyet izninin 5 Ekim 2023 tarih ve 32330 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı belirtilmektedir.
 

Ek: Resmi Gazete

3

DURBAN ZİYARETİ BİLGİ NOTU HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Pretoria Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Müşavirliğimiz tarafından 20-21 Eylül 2023 tarihlerinde KwaZulu-Natal Eyaleti Durban şehrinde Transport Evaluation Africa 2023 Fuarı kapsamında yapılan çeşitli ziyaretler hakkında bilgi verilmekte olduğu ve konuya ilişkin Müşavirliğimizce yapılan değerlendirmeler hakkında ayrıntılı bilgi almak için ilgili Müşavirliğimiz pretoria@ticaret.gov.tr  ile temasa geçilmesinin faydalı olacağının değerlendirildiği iletilmektedir.
 

4

ALMANYA'NIN ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE GİDEN ÇİFTE

KULLANIMLI ÜRÜNLERDE İZİN ŞARTI UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Metal İşleme Makinaları" sektöründe iki yılda bir Hannover'de düzenlenen EMO fuarı, 2023 senesinde 18-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, Hannover Ticaret Ataşeliğinden alınan ilgide kayıtlı yazılarda; Hannover Gümrük İdaresince bahsi geçen fuara katılım sağlayan muhtelif firmaların ürünlerinin ülkeden çıkışına müsaade edilmediği, sebep olarak ise 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren hüküm ifade etmek üzere 28 Temmuz 2023 tarihinde ihdas edilen düzenleme ile ilgili ürünlerin çift kullanımlı mal kategorisine girdiği ve söz konusu ürünlerin ihracatının ancak özel bir izin alınması yolu ile mümkün olduğunun gösterildiği Bakanlığımıza iletilmiştir.
 

 Bu çerçevede, Almanya ile ticari ilişkileri olan ve önümüzdeki dönemde fuaralara katılım sağlayacak firmaların; fuarlarda sergileyecekleri ürünlerinin fuar sonrası ülkemize girişi aşamasında problemler yaşanabilmektedir.

5

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE SEKTÖREL ELEKTRONİK SOHBETLER ABD HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler Amerika Birleşik Devletleri: Hazır Giyim Sektörüne” e-sohbet etkinliğimiz 17 Ekim 2023 Salı günü saat 16.30-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
 

Söz konusu sohbet toplantısına Video Konferans Takvimi (ticaret.gov.tr) internet bağlantısı üzerinden kayıt yaptırılabilmektedir.

6

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.