2023/205 Gıda Ürünlerinde İthalat Yasağı Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; bilindiği üzere, Rusya Federasyonu (RF), 6 Ağustos 2014 tarih ve 560 sayılı RF Başkanlık Kararnamesi ile aleyhine uygulanan ekonomik yaptırımlara yanıt olarak bazı gıda ürünlerinin (et, süt ve süt ürünleri, balık, taze sebze ve meyveler) yaptırım uygulayan ülkelerden (AB ülkeleri, ABD, Avustralya, Kanada, Norveç, İngiltere, Kuzey İrlanda, İzlanda, Lihtenştayn, Arnavutluk, Karadağ ve Ukrayna'dan) ithalatını yasaklamıştır.

Bu kapsamda, Moskova Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda, müteaddit defalar geçerlilik süresi uzatılan ve 31 Aralık 2023 tarihinde sona erecek söz konusu yasaklama uygulamasının, Rusya yasal düzenlemeler resmi yayın sitesinde 18/09/2023 tarihinde yayımlanan (http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202309180015?index=2)   gayri resmi İngilizce tercümesi ekte yer alan RF Başkanlık Kararnamesi ile 01 Ocak 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam etmesinin hüküm altına alındığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize önemle rica ederim.

Ekler:

1) Kararname-Gayriresmi Tercüme

2) Ürün Listesi-Gayriresmi Tercüme