2023/18 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2023/18)


1.    Malezya Genel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
2.    Güney Afrika Genel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
3.    Brezilya – Şili Genel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
4.    TİM Fas (Kazablanka) Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
5.    Umman Sultan Qaboos Limanı İhalesi Hakkında Bilgi;
6.    Hazır Giyim Sektöründe İnsan Kaynağının Dijital Dönüşümü Sempozyumu Hakkında Bilgi;
7.    Bosna Hersek – Gümrük Vergisi Düzenlemesi Hakkında Bilgi;
8.    Helal Akreditasyon Hakkında Bilgi;
9.    Fuar Duyurusu (TURKMENTEL 2023 Fuarı) Hakkında Bilgi;
10.    Mali / SIEMA 2023 Enerji Yatırımcıları Fuarı Hakkında Bilgi;
11.    Irak Meysan Uluslararası Enerji, İmar ve Yatırım Fuarı Hakkında Bilgi;
12.    Türkmenistan Fuarları 2023 Hakkında Bilgi;
13.    Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler- Hindistan Hakkında Bilgi;
14.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

MALEZYA GENEL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ege İhracatçılar Birliğinden gelen yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve EİB Genel Sekreterliği organizasyonu ile 12-15 Mart 2023 tarihleri arasında Malezya'nın Kuala Lumpur şehrine yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli fiziki bir Ticaret Heyeti gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bahse konu ticaret heyetimize başvuru için son tarih 27 Ocak 2023 Cuma günü mesai bitimi(17:30) olup, bu tarihe kadar https://bit.ly/3H7WSOp linki ile ulaşılan başvuru formunun doldurulması, katılım bedeli olarak belirlenen 1.300 ABD$'nın EİB hesabına yatırılması ve ödemeye dair banka dekontlarının tarim1@eib.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Katılım Ücretine Dahil Olan Hizmetler:

• İstanbul-Kuala Lumpur-İstanbul Gidiş-Dönüş Ekonomi Sınıfı Uçak Bileti,

• 5 yıldızlı otelde 3 gece konaklama,

• İkili İş Görüşmeleri (B2B),

• Toplantı günü öğle ve akşam yemekleri,

• Heyet kapsamındaki transferler,

• Toplantı günü gerek duyulduğunda tercüman hizmeti.

Ek: Heyet Bilgileri

2

GÜNEY AFRİKA GENEL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (GAİB) organizasyonunda 06 - 10 Mart 2023 tarihleri arasında Güney Afrika'ya yönelik tüm sektörlerin katılımına açık Genel Nitelikli Ticaret Heyeti gerçekleştirilecektir. Johannesburg ve Cape Town şehirlerini kapsayacak söz konusu organizasyonda Güney Afrika'dan iş insanlarının davet edileceği genel nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Bahse konu heyete başvuru için son tarih 30 Ocak 2023 Pazartesi günü mesai bitimidir.

Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/south-africa-johannesburg-and-cape-town-2023/company/register internet adresinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olup firma bazlı yapılacak ön çalışmanın ardından heyete katılımı uygun görülen firmalarımız için eşleştirme hizmeti, ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve tercüman giderlerinden oluşan katılım bedeli 33.000 TL'dir. Ön değerlendirme sonucu katılımı uygun görülen firmalarımıza konuya ilişkin bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılacaktır.

Ön başvuruları olumlu sonuçlanan firmaların heyete katılımları başvuru formlarının doldurulması ve ödeme dekontlarının GAİB Genel Sekreterliği'nin sebnemkose@gaib.org.tr  ve ilkeozkilic@gaib.org.tr  e-posta adreslerine ulaştırılmasıyla kesinleşecektir.

Ek: Heyete İlişkin Bilgi ve Taslak Program

3

BREZİLYA – ŞİLİ GENEL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliği organizasyonunda, Bakanlığımız Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere yönelik ihracatımızda artış sağlanması ve ihraç ürünlerimizin tanıtımı amacıyla, 12 – 18 Mart 2023 tarihleri arasında, Brezilya ve Şili'ye yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Genel Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olup Sao Paulo ve Santiago şehirlerini kapsayacak söz konusu organizasyonda, Brezilya ve Şili'den iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bahse konu ticaret heyetimize başvuru için son tarih 2 Şubat 2023 Perşembe günü mesai saati bitimidir. Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/brazil-and-chile-2023/company/register internet adresinde yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olup firma bazlı yapılacak ön çalışmanın ardından heyete katılımı uygun görülen firmalarımız için ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve tercüman giderlerinden oluşan katılım bedeli firma başına 3.500 USD ve aynı firmadan ikinci kişi için de ilave 1.000 USD olarak belirlenmiştir.

 Eşleştirme çalışması kapsamında ön değerlendirme yapılan ve katılımı uygun görülen firmalarımıza konuya ilişkin bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Ön başvuruları olumlu sonuçlanan firmalarımız için heyete katılımları ödeme dekontlarının İTKİB Genel Sekreterliğinin (tekstil@itkib.org.tr) ulaşmasıyla kesinleşecektir.

Ek: Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

4

TİM FAS (KAZABLANKA) TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonu ile 27 Şubat – 2 Mart 2023 tarihleri arasında Fas'a yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Genel Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olup, Kazablanka şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Fas'tan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bahse konu heyetimize başvuru için son tarih 25 Ocak 2023 Çarşamba günü mesai bitimidir. Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/morocco-2023/company/register   internet adresinde yer alan Başvuru Formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olup, firma bazlı yapılacak ön çalışmanın ardından heyete katılımı uygun görülen firmalarımız için ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve B2B toplantı için tercüman giderlerinden oluşan katılım bedeli 24.000-TL'dir.

 Eşleştirme firması tarafından ön değerlendirme yapılan ve katılımı uygun görülen firmalarımıza konuya ilişkin bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Ön başvuruları olumlu sonuçlanan firmalarımız için heyete katılımları ödeme dekontlarının TİM (savasozgur@tim.org.tr  - mesutsenguler@tim.org.tr ) ulaşmasıyla kesinleşecektir.

Ek: Fas Kazablanka Heyet Bilgileri

5

UMMAN SULTAN QABOOS LİMANI İHALESİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığı vasıtası ile Umman'ın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan Nota'ya atıfla, Umman Sultanlığı Ulaştırma, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın, Sultan Qaboos Limanındaki ticari faaliyetlerin yönetimi, işletilmesi ve geliştirilmesi için ihaleler açtığı bildirilmektedir.

Söz konusu ihalelerin; lüks yat bağlama, limana yanaşma alanlarındaki gemilerin onarımını ve limanda gemi hizmetleri sağlayıcılığını içerdiği bildirilmekle beraber ülkemizden ihaleye katılmak isteyen yatırımcıların da davet edildiği, ihaleye girecek muhtemel katılımcıların, ihale dokümanını "investment@mtcit.gov.om" adresinden e-posta yoluyla satın alabilecekleri ifade edilerek, söz konusu ihaleye ilişkin Nota ekinde iletilen ayrıntılı bilgiler ekli dosyada gönderilmektedir.

Nota'da devamla Umman tarafından koordinasyon için Yatırım Departmanı Başkanı Sayın Saeed Nasser Al- Ruzeiqi (Tel: 0096898180188-0096824685094; e-posta: Said.ALRizeiqi@mtcit.gov.om ) ile iletişime geçilebileceği bildirilmiştir.

Ek: Umman Sultan Qaboos Liman İhalesi Ayrıntılı Bilgi Kitapçığı

6

HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAĞININ DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ SEMPOZYUMU HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinden gelen yazıda; İTKİB Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet göstermekte olan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), sektörün ihtiyacı olan nitelikli eğitilmiş iş gücünün karşılanması, işgücünün eğitilmesi, mesleki eğitimi destekleyerek geliştirilmesine ve yaygınlaştırılması algısına katkı sağlamak amacıyla 1998 yılında İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Eğitim Vakfı'nın (İHKİB Eğitim Vakfı) kurulmasına öncülük etmiştir.

İHKİB Eğitim Vakfı, 2021 yılı İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) “Çocuklara ve Gençlere Yönelik Mali Destek Programı” kapsamında açtığı proje çağrısına, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında “İş'te Yeni Yetkinlikler Merkezi” projesi ile başvurmuş olup başvurumuz başarılı projeler listesi arasında yer almaya hak kazanmıştır.

İSTKA projemiz ile; İstanbul da yaşayan Hazır Giyim Meslek Lisesi öğrencisi gençlerin, iş hayatına atılacakları orta ve uzun vadede, dijital dönüşüme paralel olarak ekonomik ve sosyal yapının zorunlu kıldığı, bilişsel, sosyal ve teknolojik alanda yeni yetkinlikler kazanmış donanımlı bireyler olmaları sağlanarak, kendilerinin ve yaşadıkları toplumun iyi olma hallerinin artırılması, aynı zaman da Sektörün ihtiyaç duyacağı dijital değişen dünyanın meydan okuyan zorlukları ile baş etme kültürü ve geleceğin teknolojilerine adaptasyon becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, proje faaliyetleri çerçevesinde konusunda uzman konuşmacıların yer aldığı “Hazır Giyim Sektöründe İnsan Kaynağının Dijital Dönüşümü” konulu sempozyumun 24 Ocak 2023 tarihinde, Dış ticaret Kompleksi, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenmesi planlanmıştır.

Aşağıda belirtilen program çerçevesinde düzenlenen “Hazır Giyim Sektöründe İnsan Kaynağının Dijital Dönüşümü” sempozyumuna, firmaların https://forms.gle/ZjV6RdBcn4jhG6jE8 adresinden online kayıt yaparak katılabilmelerinin son derece faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Ek: Sempozyum Duyurusu

7

            BOSNA HERSEK – GÜMRÜK VERGİSİ DÜZENLEMESİ HAKKINDA BİLGİ;

Saraybosna Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bosna Hersek tarafından son yıllarda ülkede üretimi olmayan veya üretim aşamasında kullanılan çeşitli ürün ve hammaddelerin ithalatında geçici olarak gümrük vergisi (GV) oranlarının indirildiği veya askıya alındığı bilgisine istinaden; Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca 21 Aralık 2022 tarihinde düzenlenen 83. olağanüstü toplantısında, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 31 Aralık 2023 tarihine kadar 63 adet eşyanın ithalatındaki GV oranlarının geçici olarak indirilmesine veya askıya alınmasına karar verildiği bilgisi verilerek kararın 06/01/2023 tarihli ve 1/23 sayılı Bosna Hersek Resmi Gazetesinde yayımlandığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, mezkur kararda belirtildiği üzere, uygulamanın ülkemiz gibi Bosna Hersek ile Serbest Ticaret Anlaşması olan ülkeleri kapsamadığı bildirilmektedir. Söz konusu kararın gayri resmi tercümesi, anılan ürünlerin 2022 yılı GV oranları - mevcut GV oranları ve ülkemize uygulanan tarife oranları ekte yer almaktadır.

Ek: Gayri Resmi Tercüme ve Tarife Oranları

8

HELAL AKREDİTASYON HAKKINDA BİLGİ;

Helal Akreditasyon Kurumundan alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, yurt içinde ve yurt dışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası kabulünü temin etmek üzere faaliyet gösteren, Türkiye'de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisine sahip tek kurumun Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) olduğu belirtilmektedir.

 Anılan yazıda devamla, 04/06/2022 tarihli ve 31856 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 10 uncu ve 11 inci Maddesi ile değişik 7060 sayılı Helal Akreditasyon Kurumu ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun uyarınca ithalat da dahil olmak üzere iç piyasaya arz edilecek tüm ürün ve hizmetlere yönelik helal belgesi düzenleyen kuruluşlara HAK tarafından akredite olma zorunluluğu getirildiği, mevzubahis değişikliğin 1 (bir) yıllık geçiş sürecinin ardından uygulamaya alınacağı, geçiş sürecinin ardından akredite olmaksızın helal belgesi düzenlediği tespit edilen kuruluşlara HAK tarafından 1 (bir) milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağı bildirilmektedir.

 Bununla birlikte, HAK'tan akredite olmadan yetkisiz bir şekilde belge düzenleyen kuruluşlardan helal belgesi alarak bu belgeye istinaden ürünleri üzerinde helallik işareti/markalarına yer veren işletmelerin, 10/01/2015 tarihli 29232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin ''Doğruluk ve dürüstlük'' , ''İtibardan haksız yararlanma'' , ''Aldatıcı eylemler'' maddelerindeki hüküm ve ilkelere aykırı etmiş olacaklarından ötürü Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu vasıtasıyla yukarıda anılan mevzuata göre idari para cezalarına tabi olabileceği bildirilmektedir.

 Öte yandan, ülkemizde helal belgelendirme gönüllülük esasına dayanmakla birlikte, kuruluşunuz/derneğiniz/birliğiniz bünyesindeki işletmelerin/üyelerin helal belgesine sahip olmaları halinde, söz konusu belgelerin yukarıda bahsi geçen Kanun değişikliğinin yürürlüğe gireceği tarih olan 04/06//2023 itibariyle HAK tarafından akredite edilmiş güvenilir belgelendirme kuruluşlarından alınmış olması gerektiği belirtilmekte olup, yetkisiz belgelendirme kuruluşlarından helal belgesi almış olan firmaların, söz konusu kuruluşların HAK'tan akredite edilmelerini sağlamaları, bunun mümkün olmaması halinde ise HAK'tan akredite kuruluşlardan belgelerini yenilemeleri, firma mağduriyetine mahal verilmemesi açısından önem arz ettiği ifade edilmektedir.

9

FUAR DUYURUSU (TURKMENTEL 2023 FUARI) HAKKINDA BİLGİ;

Aşkabat Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, 9- 10 Kasım 2023 tarihlerinde Aşkabat/Türkmenistan'da TURKMENTEL 2023 adlı fuarın düzenleneceği bildirilmektedir.

Her yıl düzenlenen fuarın telekomünikasyon, radyo ve televizyon yayıncılığı ve bilişim sektörüne yönelik yeni teknolojilerin yer alacağı bildirilmiştir. Diğer taraftan, mezkur fuar "2023 Yılında Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesi"nde yer almaktadır.

10

MALİ / SIEMA 2023 ENERJİ YATIRIMCILARI FUARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Mali'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Notasına atıfla, Mali'de 21-22 Şubat 2023 tarihlerinde enerji yatırımcılarına yönelik olarak "Investing to improve the energy mix" ana temasıyla “SIEMA 2023 Enerji Yatırımcıları Fuarı”nın düzenleneceğinden bahisle; söz konusu Notada esasen, fuarın elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı alanında 20'yi aşkın proje içeren “2022-2026 Elektrik Alt-Sektörü Kalkınma Planı” için ihtiyaç duyulan 94 milyon ABD Doları civarındaki finansmanın sağlanması amacıyla düzenlendiğinin belirtildiği ve Türk firmalarının fuara katılmaya ve/veya sponsor olmaya davet edildiği belirtilmektedir.

Ek: Fuar Bilgileri

11

IRAK MEYSAN ULUSLARARASI ENERJİ, İMAR VE YATIRIM FUARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığımıza iletilen örneği ekli Nota'da, 20-23 Şubat 2023 tarihleri arasında, Meysan vilayetinde, "8'inci Uluslararası Meysan Enerji, İmar ve Yatırım Konferans ve Fuarı"nın düzenleneceği bildirilerek söz konusu organizasyona ilişkin iletişim bilgileri paylaşıldığı bildirilmektedir.

Ek: 8.Uluslararası Meysan Enerji, İmar ve Yatırım Konferans ve Fuarı

12

TÜRKMENİSTAN FUARLARI 2023 HAKKINDA BİLGİ;

T.C Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, T.C. Aşkabat Büyükelçiliğimizden alınan ve Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından kendilerine iletilen örneği ekli Nota'ya atıfla, Türkmenistan Sanayi ve Ticaret Odasının davet yazılarında 2023 yılında Türkmenistan'da inşaat, enerji, tarım ve iletişim sektörlerinde fuarlar düzenleneceği bildirilerek, söz konusu organizasyonlara ilişkin iletişim bilgileri ekte yer almaktadır.

Ek: Türkmenistan'daki Fuarlara Davet Yazısı

13

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE SEKTÖREL ELEKTRONİK SOHBETLER- HİNDİSTAN HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler-Hindistan: Taşımacılık ve Lojistik” e-sohbet etkinliğimiz 24 Ocak 2023 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

İş dünyamızın Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgilendirilmesini amaçlayan söz konusu sohbet toplantısına Video Konferans Takvimi (ticaret.gov.tr) internet bağlantısı üzerinden kayıt yapılabilmektedir.

14

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.