2023/154 Genel Sirküler

Sayın Üyemiz,

 1. Kümelenme Destek Programı Tanıtım Toplantısı Hakkında Bilgi;
 2. Tanzanya (Darüsselam) Ticaret Heyeti, 17-21 Eylül 2023 Hakkında Bilgi;
 3. Suudi Arabistan Standartlar Örgütü Sirküleri Hakkında Bilgi;
 4. Şeker Pancarı Posası/Küspesi İhracatı Hakkında Bilgi;
 5. Halal Expo Nijerya Fuarı Hakkında Bilgi;
 6. Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sektörel Ticaret Heyetleri Duyurusu Hakkında Bilgi;
 7. “Çağlayancerit Cevizi”nin AB Nezdinde Tescili Hakkında Bilgi;
 8. 9.Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2023 Organizasyonu Hakkında Bilgi;
 9. Suudi Arabistan İthalatçı Beyan Formu Hakkında Bilgi;
 10. Çin Ticaret Bakanlığı Tarafından Nadir Element İhracatına Yönelik Olarak Getirilen İzin Zorunluluğu Hakkında Bilgi;
 11. Ekvator İthalat Sırasında Belge Talep Edilen Ürün Listelerini Güncellemesi Hakkında Bilgi;
 12. Techxtile Start-Up Challenge Başvuruları Başlaması Hakkında Bilgi;
 13. Sidney - Melburn / Avustralya İplik ve Kumaş Sektörel Ticaret Heyeti Programı Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

1

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI TANITIM TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kümelenme Destek Programı kapsamında imalat sanayimizin üretim ve bilgi temelli dönüşümünü sağlayarak rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır. Program ile eş zamanlı yürütülen küme koordinasyonu, farkındalığı ve/veya etkinliğini geliştirme, faktör koşullarını ve/veya piyasalarını geliştirme, verimlilik ve yenilik alanlarındaki projeler 5 yıl süre desteklenecek ve proje sözleşme bütçesinin %70'i program kapsamında karşılanacaktır. Kümelenme Destek Programı Çağrısı yayınlanmış olup başvurular 4 Eylül 2023 tarihinde başlayacaktır.

Bu doğrultuda, TİM katkısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından 11 Temmuz 2023 saat 14.00-15.00'da çevrimiçi Kümelenme Destek Programı Tanıtım Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Söz konusu programa katılımınız ve üyelerinize duyurmanız hususu değerlendirmelerinize rica olunur.

Program ücretsiz olup, yalnızca aşağıdaki linkten kayıt yapılması gerekmektedir.

Kümelenme Destek Programı Tanıtım Toplantısı Başvuru için:

https://forms.gle/mttn3jnbsZFzYqND7

1

TANZANYA (DARÜSSELAM) TİCARET HEYETİ, 17-21 EYLÜL 2023 HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonu ile 17-21 Eylül 2023 tarihleri arasında Tanzanya'ya yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olup, Darüsselam şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Tanzanya'dan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Bahse konu heyetimize başvuru için son tarih 13 Temmuz 2023 Perşembe günü mesai bitimidir. Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/tanzania-dar-es-salaam-2023/company/register internet adresinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olup, firmalarımızdan ekonomi sınıfı uçak biletli katılım paketi için 30.000-TL tahsil edilecektir.

Başvurular başta Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Enerji, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, İnşaat Malzemeleri, Makine ve Aksamları (Tarım ilaç ve makineleri, Gıda/Tarımsal İşleme), olmak üzere tüm sektörlerimize açıktır.

Heyete katılım, başvuru formlarının doldurulması ve ödeme dekontlarının Türkiye İhracatçılar Meclisine ulaştırılmasıyla kesinleşecektir.

Ek: Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Taslak Program (x Sayfa)

2

SUUDİ ARABİSTAN STANDARTLAR ÖRGÜTÜ SİRKÜLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Cidde Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıya atfen Suudi Arabistan (SA) Standartlar Örgütü (SASO) tarafından SASO onaylı uygunluk değerlendirme kuruluşlarına (UDK) iletilen bir sirküler ile aşağıda HS kodları belirtilen ürün grubunda (demir ve çelik) yapılacak ihracat için SA Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığından temin edilecek “İthalatçı Beyanname Formu”nun 10 Mayıs 2023 tarihinden itibaren ibrazının zorunlu hale getirildiği, söz konusu ürünler için anılan formun SA Sanayi ve Maden Bakanlığından alınan onay ile birlikte UDK'lar tarafından SABER elektronik sistemine yüklenmesi gerektiği belirtilmektedir. Yazıda devamla anılan sirkülerde, yeni uygulamanın 10 Mayıs 2023 tarihinden itibaren başladığı ifade edilerek söz konusu belge olmaksızın sevkiyat sertifikasının düzenlenemeyeceği ifade edilmektedir.

3

ŞEKER PANCARI POSASI/KÜSPESİ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Şeker pancarı posası/küspesi ihracatına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bir yazıda özetle; "şeker pancar posası/küspesi" ihracatı için, 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 'İhracat Ön İzin Belgesi' düzenleneceği belirtilmektedir.

4

HALAL EXPO NİJERYA FUARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Helal Akreditasyon Kurumundan alınan bir yazıda, helal temalı fuar, konferans, kongre vb. etkinliklerin; İslam İş birliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler başta olmak üzere dünya genelindeki Müslümanlar arasında helal belgeli ürün ve hizmet ticaretinin geliştirilmesine, güvenilir ve sürdürülebilir bir helal belgelendirme sisteminin tesisine ve ülkelerin helal kalite altyapılarının iyileştirilmesine yönelik iş birliklerinin artırılması açısından önemli fırsatlar oluşturduğu iletilmektedir.

Yazıda devamla, bu kapsamda Halal Expo Nijerya'nın 29-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında Lagos'da düzenlenmesinin planladığı ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen ve gıda, kozmetik, finans, turizm gibi helal belgeli ticarete konu çeşitli sektörlerin temsilcilerini bir araya getiren Halal Expo Nijerya fuarının, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen sektörel nitelikli fuarlar listesinde yer almakta olduğu ve bu alanda faaliyet gösteren firmaların da fuara katılım sağlamasının Türkiye'nin helal sektöründeki yerinin vurgulanması açısından faydalı olacağının değerlendirildiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda, söz konusu fuara ilişkin tanıtım dokümanları ekte, Halal Expo Nijerya temsilcilerine ilişkin irtibat numaraları ise aşağıda yer almaktadır.

Ek: Halal Expo Nijerya 2023 Tanıtım Broşürü (6 sayfa)

Halal Expo Nijerya Temsilcisi: +2347044098120 / +234 (0)703 307 4307 / +234 (0) 903 909 3767

5

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR KOMİTESİ SEKTÖREL TİCARET HEYETLERİ DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda, Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi belirli dönemlerde toplanarak, sektör sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşmekte, sektörün tanıtım faaliyetlerini değerlendirmekte ve Türk Yapı Malzemeleri ihracatının ve marka algısının yaygınlaştırılması için görüş alışverişinde ve faaliyet önerilerinde bulunmaktadır.

Bu çerçevede komitede bulunan Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçı Birliklerince gerçekleştirilmesi planlanan sektörel ticaret heyetlerine ilişkin duyuru yazıları ekte sunulmuştur.

Ek: Heyet Programları

6

“ÇAĞLAYANCERİT CEVİZİ”NİN AB NEZDİNDE TESCİLİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimî Temsilciğinden alınan bir yazıda, “Çağlayancerit Cevizi”nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescil başvurusunun 22 Şubat 2023 tarihli AB Resmi gazetesinde yayımlandığı ve üç aylık itiraz süreci sonunda herhangi bir itiraz olmaması durumunda AB tarafından Korumalı Menşe (Protected designation of origin - PDO) ve Coğrafi İşaretler (Geographical Indications - GIs) kaydına girmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Bahsekonu yazıda devamla, itiraz süresinin dolmasını müteakip bir örneği ilişikte yer alan (AB) 2023/1151 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün AB Resmi Gazetesi'nin 13 Haziran 2022 tarihli ve L 152 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmekte olup, söz konusu Tüzüğün bütünüyle bağlayıcı olduğu ve tüm Üye Devletlerde doğrudan uygulanacağı ve AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasını takip eden yirminci gün yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

7

9.DÜNYA HELAL ZİRVESİ VE HELAL EXPO 2023 ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

Her yıl Türkiye Cumhurbaşkanının Yüksek Himayelerinde gerçekleştirilen Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü'nün (SMIIC) ve diğer ilgili İİT kuruluşlarının koordinasyonunda düzenlenmektedir.

4 Trilyon Doları aşan küresel ticaret hacmi olduğu öngörülen helal piyasasında Türkiye'yi merkez ülke haline getirmeyi ve dünya genelinde 2 milyara ulaşan tüketici kitlesine sahip bu sektörü, özellikle gıda, ilaç, kozmetik, turizm, finans alanlarında ülkemize çekmeyi hedefleyen 9. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2023 bu yıl da 23-26 Kasım 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi/Yeşilköy'de gerçekleştirilecektir.

8

SUUDİ ARABİSTAN İTHALATÇI BEYAN FORMU HAKKINDA BİLGİ;

Suudi Arabistan Standartlar Örgütü (SASO) tarafından 8 Mayıs 2023 tarihinde, SASO onaylı uygunluk değerlendirme kuruluşlarına (UDK) iletilen bir sirküler ile; seramik karo (69072300) , bazı boya ve vernikler (32089090) ile halılar, kilimler ve halıfleks ürün gruplarında (57024210) yapılacak ithalat için Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığından (MIM) temin edilecek ?İthalatçı Beyanname Formu?nun 10 Mayıs 2023 tarihinden itibaren ibrazının zorunlu olduğu bildirilmiştir.

Anılan belgenin temini için izlenmesi gereken yol; yerli üreticiler ya da ithalatçılar tarafından doldurulacak formların SFC@mim.gov.sa adresine e-posta yoluyla iletilmesi ve ardından bu formların MIM tarafından incelenerek aynı adres üzerinden yanıtlanması şekilde tarif edilmiştir.

Doldurulması talep edilen formun içeriğinde, ithalatçı ve ihracatçı firmaların künye ve iletişim bilgileri ile ürün menşe, GTP kodu ve miktar bilgileri gibi fatura ve konşimentolarda yer alan bilgiler olduğu görülmektedir.

9

ÇİN TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN NADİR ELEMENT İHRACATINA YÖNELİK OLARAK GETİRİLEN İZİN ZORUNLULUĞU HAKKINDA BİLGİ;

Çin Ticaret Bakanlığı 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in ulusal güvenliğini ve çıkarlarını sağlamak için 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren galyum ve germanyum içeren malzemelere ihracat kısıtlamaları uygulayacağını duyurdu. Söz konusu ürünleri ihraç edecek Çinli firmaların ilgili düzenlemelere uygun olarak ihracat lisansı başvurusunda bulunmaları ve Ticaret Bakanlığı'na başvurmaları gerekeceği belirtildi. Duyuruya ilişkin bağlantı aşağıda yer almaktadır. İlgili duyuru bağlantısı ve ihracı izne bağlanan ürünlerin GTİP Kodları aşağıda yer almaktadır.

http://www.mofcom.gov.cn/article/zwgk/gkzcfb/202307/20230703419666.shtml

8110929010, 8112929090, 8112999000, 2850001901, 3818009001, 3825690001, 2825909001, 3818009002, 3825690002, 2853904030, 3818009003, 3825690003, 2853909026, 3818009004, 3825690004, 2853909028, 3818009005, 3825690005, 2842909024, 3818009006, 3825690006, 2853909029, 3818009007, 3825690007, 8112921010, 8112921090, 8112991000, 8112921090, 2853904040, 3818009008, 3825690008, 8112921090, 2825600002, 3818009009, 3825690009, 2827399001, 3818009010, 3825690010

10

EKVATOR İTHALAT SIRASINDA BELGE TALEP EDİLEN ÜRÜN LİSTELERİNİ GÜNCELLENMESİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekvator Cumhuriyeti Dış Ticaret Komitesi (COMEX) tarafından 23 Haziran 2023 tarihinde alınan 007-2023 sayılı Kararla, 30 Mayıs 2022 tarihli ve 009-2022 sayılı Karar'ın 1 sayılı Eki (İthalat Öncesi Kontrole Tabi Ürünler Listesi) güncellenerek 8409 GTIP numaralı ürünlerin (8407 ve 8408 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları) ithalatı sırasında aranan otomatik lisans için yalnızca yeniden üretilmiş durumda geçerlidir? şartı getirilmiştir.

Söz konusu 8409 GTIP numaralı ürünler yeni oldukları sürece ithalatına izin verilmektedir. Yeniden üretilmiş ürünler için ise otomatik lisans şartı aranmaktadır.

Bahse konu karar, 28 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Karara aşağıdaki internet adresinden erişim imkânı mevcuttur.

http://comex.produccion.gob.ec/buscar/resoluciones/2023/pleno-del-comex/Resoluci%C3%B3n%20007-2023.pdf

11

TECHXTILE START-UP CHALLENGE BAŞVURULARI BAŞLAMASI HAKKINDA BİLGİ;

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinden alınan bir yazıda, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve BEBKA Kalkınma Ajansı proje ortaklığında tekstil ve hazır giyim sektörlerinde inovasyon kültürünü oluşturmak ve yeni girişimleri sektöre kazandırmak amacıyla 2009 yılından itibaren düzenlenmekte olan “Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Zirvesi” etkinliğimiz geçtiğimiz yıl “TechXtile Start-Up Challenge” başlığı altında; girişimcilik ve sanayiye uygulanabilirlik odağında revize edilmişti. Bu yıl etkinliğimizi daha da ileriye taşıyarak; projelerin odaklanacağı alanları direkt olarak sanayicimizin beklentisi ile şekillendirdik. 2021 yılında “TechXtile Platform” ismi ile tüm faaliyetleri tek çatı altında toplayan bir girişimcilik platformuna dönüştürdüğü bildirilmiştir.

· Girişimci adaylarının yenilikçi fikirlerinin yarıştığı “START-UP CHALLENGE”

· Kurumlarda yapılan yenilikçi uygulamaların yarıştığı “İNOVASYON LİGİ”

· Ekosistemi geliştiren ve ilham veren buluşmalar olan “AKIL-FİKİR BULUŞMALARI”

· Birçok kıymetli eğitimi barındıran “AKADEMİ”

· Finalistlerin ve başvuru yapanların üyeliğiyle sürekli desteklendiği “MEMBERS' CLUB”

Yeni teknoloji ve metodların üretime dahil edilmesi, yenilikçi ürünler tasarlanması, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve tekstil alanında ihracatta katma değerin artırılmasını destekleyen TechXtile Start-Up Challenge, tekstil sektörü için teknolojik derinliği, yeniliği ve ticarileşme kabiliyeti olan yenilikçi fikirlerin buluştuğu bir girişimcilik programıdır.

TechXtile Start-Up Challenge etkinliği için proje başvuruları https://www.techxtile.net web sitemiz üzerinden 22 Haziran 2023 tarihi itibarı ile başvurular alınmaya başlanmıştır.

11

SİDNEY-MELBURN / AVUSTRALYA İPLİK VE KUMAŞ SEKTÖREL TİCARET HEYETİ PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

 

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinden alınan bir yazıda, “5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar” kapsamında ihracatta yeni pazarların bulunması ve dış pazarlardaki payımızın arttırılması amacıyla 20 - 26 Ağustos 2023 tarihlerinde Avustralya'nın Sidney ve Melburn şehirlerine yönelik İplik ve Kumaş Sektörel Ticaret Heyeti programı düzenlenmesi planlanmaktadır.

Ticaret heyeti programı dahilinde, Ticaret Müşavirliklerimizin de desteği ile tekstil firmaları ile katılımcı şirketlerimiz arasında ikili iş görüşmeleri düzenlenmesi ve sektörle ilgili tekstil perakende alanlarının ziyaret edilmesi planlanmaktadır.

Heyet programına başvuru yapılabilmesi için firmaların Destek Yönetim Sistemi'nde (DYS) yararlanıcı olarak kayıtlı olmaları zorunludur.

Ticaret heyetinin tahmini katılım bedeli kişi başı 3500 USD'dir. Heyet organizasyonu ön destekli olduğundan heyetten sonra katılımcılara herhangi bir destek ödemesi yapılmayacaktır. Katılımcı şirketlerden devlet destekli olarak en fazla iki kişi heyet organizasyonuna katılabilmektedir. Heyet organizasyonuna şirketleri adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka heyetin düzenlendiği tarihlerde katılımcı şirket ortağı veya şirketin SGK'lı çalışanı olması gerekmektedir. Katılımcı şirket ile organik bağı olan başka bir şirketten SGK'lı çalışan olsa dahi destek kapsamına girmemektedir.

Söz konusu ticaret heyetine katılmak isteyen firmaların ekte yer alan formu, doğru ve eksiksiz olarak doldurarak en geç 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (sebnemkose@gaib.org.tr; muhammedalicavus@gaib.org.tr) göndermeleri gerekmektedir.

Bilgi İçin İrtibat:

Şebnem KÖSE/ 0342 211 0514, sebnemkose@gaib.org.tr

Muhammed Ali Osman ÇAVUŞ/ 0342 211 0528, muhammedalicavus@gaib.org.tr