2023/149 Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından alınan yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, tarım sektörü ile ilgili politikaların tespit edilmesi, planlanması ve koordinasyonuna ilişkin yetkilendirmenin düzenlendiği 5488 sayılı Tarım Kanunu'nun 7 nci maddesinde 05.04.2023 tarihli ve 32154 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7442 sayılı Kanun ile değişikliğe gidildiği bildirilmektedir.

 Yazıda devamla, Tarım Kanunu'nun 7 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan "Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik" taslağına ilişkin görüş talep edilmekte olup, bahse konu Yönetmelik taslağı ekte iletilmektedir. Bilgileri ve taslağa ilişkin görüşlerinizin "Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde ekte yer alan tablo formatına uygun olarak, 4 Temmuz Salı günü mesai bitimine kadar (17:30) bim@dkib.org.tr  adresine gönderilmesi hususunda,

Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.

Ekler: 1.Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik

           2.Görüş Formu