2023/148 Türkiye'den Hayvansal Gıda ve Yem İhracatı Yapan İşletmelerin Azerbaycan Gıda Siciline Kayıt Olması Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Tarım ve Orman ile Ticaret Bakanlığından alınan muhtelif yazılara atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, "Azerbaycan Cumhuriyeti Gıda Güvenliği Kanunu"nun 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmekte olup, Kanun kapsamında gıda ve yem ürünleri üretimi ve ithalatı yapan işletmelerin kayıt ve onay işlemi yaptırması gerektiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, bahse konu 5 Mayıs 2022 tarihli ve 523-VIQ sayılı Gıda Güvenliğine Dair Kanunun https://e-qanun.az/framework/49857  gıda ile temas eden malzeme ve ürünler de dahil olmak üzere gıda ve yem ürünlerinin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ithalatı ile ilgili bir takım değişiklikler öngördüğü, bu nedenle anılan Kanunun 24.5 maddesine göre listesi belirlenen hayvansal ve bitkisel kaynaklı gıda ve yem ürünlerinin ithal edilebilmesi için bu ürünlerin üretildiği ve işlendiği gıda tesislerinin Gıda Güvenliği Ajansı tarafından onaylanması gerektiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, işletmenin gıda tesislerine onay sürecinde söz konusu Ajansa başvurulması ve Ajansa bağlı faaliyet gösteren Azerbaycan Gıda Güvenliği Enstitüsü denetçileri tarafından Kanunun 24.8 maddesi çerçevesinde değerlendirme yapılması gerektiği belirtilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda gıda tesisinin Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatı koşullarını karşıladığı tespit edilir ise gıda tesislerinin Gıda Güvenlik Siciline dahil edileceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ihracat yapan ve/veya ürünleri ihraç olunan firmaların bahse konu Kanun çerçevesinde Azerbaycan Gıda Güvenliği Siciline kayıt için başvuru yapmaları ve onay sürecini başlatmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize önemle rica ederim.