2023/147 Güncel Mevzuat Düzenlemeleri Hk.

Sayın Üyemiz;

23.06.2023 tarih ve 32230 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren mevzuat düzenlemeleri aşağıda özetlenmiştir;

6907 seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları seramikten mozaik küpler ve benzerleri ile 6910 seramikten musluk taşları lavabolar lavabo ayakları küvetler bideler alafranga tuvaletler rezervuarlar pisuarlar ve sıhhi tesisatta kullanılan benzeri diğer eşyalar ilgili İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/06/20230623-4.htm,

3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (Propilen Polimerlerden olanlar – Diğerleri) yer alan eşyanın İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli olanlarının ithalatında uygulanan miktar kısıtlamasının (kota) dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarına ilişkin İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğe (No: 2023/4) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/06/20230623-5.htm internet bağlantıları üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize önemle rica ederim.