2023/132 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2023/132)
        

1.    AFEZ Tanıtım Programı Hakkında Bilgi;
2.    Demokratik Kongo Cumhuriyeti Genel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
3.    Korozyona Dayanıklı Çelik Saçlar/Yeniden Gözden Geçirme Soruşturması Hakkında Bilgi;
4.    Birleşik Krallık / Telafi Edici Vergi Soruşturması Hakkında Bilgi;
5.    Fas/Sıcak Haddelenmiş Sac Korunma Önlemi Hakkında Bilgi;
6.    Doğa ve Kadın Temalı Fotoğraf Sergisi Hakkında Bilgi;
7.    Irak Terörle Mücadele, Özel Operasyonlar ve Siber Güvenlik Fuarı Hakkında Bilgi;
8.    Uluslararası Erbil Teknoloji Fuarı Hakkında Bilgi;
9.    Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler- Bangladeş Hakkında Bilgi;
10.    Ücretsiz Mesleki Gelişim Semineri Hakkında Bilgi;
11.    Invest Sa Toplantısı Bilgi Notu Hakkında Bilgi;
12.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

1

AFEZ TANITIM PROGRAMI  HAKKINDA BİLGİ;

Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği'nden alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından 22 Mayıs 2020 tarihinde imzalanan kararname ile Hazar Denizi kıyısındaki Alat yerleşim alanında ticaret ve lojistik merkezi olan AFEZ (ALAT Free Economic Zone - Alat Serbest Ekonomi Bölgesi) kurulduğu, AFEZ Avrupa Kafkasya­Asya ve Kuzey-Güney ulaşım koridorlarında stratejik coğrafi konumuyla bölgesel bir yatırım merkezi olmayı ve rekabet gücünü arttırarak Azerbaycan'ın petrol dışı sektörlerine yerli ve yabancı yatırımı çekmeyi hedeflendiği belirtilmektedir.

AFEZ'in Türkiye'de potansiyel yatırımcılara tanıtılması amacıyla 8 Haziran tarihinde, 10.00-12.00 saatleri arasında Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Sn. Reşad Memmedov ve Azerbaycan`ın ALAT Serbest Ekonomik Bölgesi`nin (AFEZ) Başkanı Sn. Valeh Alesgerov katılımıyla İstanbul Sanayi Odası`nda ekte taslak programı ve irtibat kişi bilgileri bulunan AFEZ tanıtım programı gerçekleşeceği bildirilmektedir.

AFEZ Tanıtım Etkinliği Taslak Programı

8 Haziran 2023 Perşembe (İstanbul)

09.30 – 10.00 Kayıt

10.00 – 10.30 Açılış Konuşmaları

10.30 – 11.30 Tanıtım Sunumu

11.30 – 12.00 Soru- Cevap, Kokteyl ve İkili İş Görüşmeleri

İrtibat İletişim Bilgileri:

Azerbaycan Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Ceyhun Halilov

05525407705

j_khalilov@mfa.gov.az

2

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ GENEL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM  organizasyonu ile 18-21 Temmuz 2023 tarihleri arasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti 'ne yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Fiziki Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olup, Kinşasa şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Kongo'dan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Bahse konu heyetimize başvuru için son tarih 12 Haziran 2023 Pazartesi günü mesai bitimidir. Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/congo-kinshasa-2023 internet adresinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olup, firmalarımızdan ekonomi sınıfı uçak biletli katılım paketi için 25.000-TL tahsil edilecek olup, heyete katılım, başvuru formlarının doldurulması ve ödeme dekontlarının TİM'e ulaştırılmasıyla kesinleşecektir.

Ek: Heyet Bilgileri

3

            KOROZYONA DAYANIKLI ÇELİK SAÇLAR/YENİDEN

GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; bilindiği üzere, Kanada tarafından ülkemiz menşeli Korozyona Dayanıklı Çelik Ürünler ithalatına karşı uygulanan anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerinin Kanada Sınır Hizmetleri İdaresi (CBSA) tarafından 16 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan bildirimle gözden geçirileceği ve buna ilişkin bir gözden geçirme soruşturması (re-investigation) başlatıldığı ve soruşturma çerçevesinde soru formları ve soruşturma takvimi ile ilgili hususlar iletilmişti.

Bu defa, CBSA tarafından yapılan ve ekte yer alan 23 Mayıs 2023 tarihli bildirimde soruşturma takviminin güncellendiği ve yeni soruşturma takvimine https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/ri-re/cor22023/cor22023-se-eng.html linki üzerinden erişim sağlanabileceği belirtilmektedir.

4

BİRLEŞİK KRALLIK / TELAFİ EDİCİ VERGİ

SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Birleşik Krallık tarafından ülkemiz menşeli ütü masaları ithalatına karşı yürütülen telafi edici vergi soruşturması kapsamında geçici önleme hükmedildiği bilgisi Birliklerine iletilmiştir. Soruşturma otoritesi tarafından yayımlanan bildirime göre, söz konusu geçici önlem 26 Mayıs 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.Söz konusu bildirim, Page not found - GOV.UK (www.gov.uk) adresinde yer almaktadır.

 

5

FAS/SICAK HADDELENMİŞ SAC KORUNMA

ÖNLEMİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Fas tarafından “Sıcak Haddelenmiş Sac” ithalatına karşı 19 Haziran 2020 tarihinden bu yana uygulanmakta olan korunma önleminin uzatılması talebi kapsamında Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca (Bakanlık) yürütülen gözden geçirme soruşturması sonucunda mezkur korunma önleminin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin DTÖ Bildirimi ile ilgili kamuoyu duyurusu ilgi c'de kayıtlı yazımız ile iletilmişti. Bu defa, Rabat Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Faslılar Bakanlığınca taraflarına iletilen yazıya atfen, Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın  kamuoyu duyurusunda özetle, 22 Mayıs 2023 tarihinde toplanan ithalat gözetim komisyonuna söz konusu soruşturmaya ilişkin detaylı raporun sunulduğu, soruşturmanın 72.08; 72.11.13; 72.11.14; 72.11.19; 72.25.30; 72.25.40; 72.26.20.00.11; 72.26.20.00.20; 72.26.20.00.51; 72.26.20.00.52; 72.26.20.00.59; 72.26.91; 72.26.99.80.00 GTİP kodları altında ithal edilen ürünleri kapsadığı, Bakanlık tarafından ciddi zararların tazmin edilmesi ve önlenmesi için koruma önleminin gerekli olup olmadığı hususunun incelendiği, soruşturmanın sonucunda Bakanlık tarafından:

- İlgili ürünlerin ithalatında 2019-2021 döneminde bir düşüşün gözlemlenmesine rağmen, 2022 yılında söz konusu ürünlerin ithalatının 2021 yılına göre önemli bir artış göstererek 2020 yılında korunma önleminin getirilmesinden sonra ulaşılan ithalat seviyesini aştığı,

- Yerel üretimin ekonomik ve finansal göstergelerinin analizinin bir iyileşme olduğunu göstermesine rağmen, söz konusu göstergelerin çok yeni olduğu ve yapısal olmadığı, - Özellikle ilgili ürünlere ilişkin olarak dünya çapındaki aşırı kapasite artışı, küresel talep düşüşü ve artan pazar koruması nedeniyle, ithalatın artma riskinin gerçek ve yakın olduğu, tespitleri yapılarak yerel üreticilerin sektörün rekabetçiliğinin geliştirilmesine yönelik yaptıkları geliştirme çalışmalarına rağmen korunma önleminin ek bir süre boyunca sürdürülmesinin gerektiğinin ifade edildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, korunma önleminin 3 yıl daha uzatılarak %23'lük ek vergi olarak uygulanacağı, korunma önlemini tedricen serbestleştirme yükümlülüğüne göre ithalata yönelik uygulamanın ilk yılı sonrasında %23'lük ek verginin her yıl 1 puan düşürüleceği, 15-09 sayılı kanunun 76'ncı maddesi uyarınca, DTÖ'ye üye olan ve duyuruda isimlerine yer verilen gelişmekte olan ülkeler için uygulanmayacağı, ancak gelişmekte olan bir ülkeden gelen ürünlerin ithalatının Korunma Önlemleri Anlaşmasında yer verilen asgari ithalat eşiği olan %3'ü aştığında söz konusu ülke için de aynı önlemin uygulanacağı, soruşturmanın 26 Mayıs 2023 tarihinde kapatıldığı hususlarına yer verildiği eklenmektedir.

Ekler:

1- DTÖ Bildirimi

2- Kamuoyu Duyurusu

6

DOĞA VE KADIN TEMALI FOTOĞRAF SERGİSİ HAKKINDA BİLGİ;

Trabzon Fotoğraf evi Derneğinden gelen yazıda; Ortahisar Belediyesi ve KTÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin destekleriyle, 06-11 Haziran 2023'de Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde yapılacak olan 'Doğa\Kadın' temalı Fotoğraf Sergisinde; fotoğrafların satışından elde edilecek gelirin Kahramanmaraş merkezli depremde arama — kurtarma çalışmalarına destek ve yardımda bulunan AKUT Derneği'ne bağışlanacaktır.

7

IRAK TERÖRLE MÜCADELE, ÖZEL OPERASYONLAR VE SİBER

GÜVENLİK FUARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan, T.C. Dışişleri Bakanlığından iletilen bir yazıda, Irak Dışişleri Bakanlığının Notasına atfen, Bağdat'ta 11-14 Eylül 2023 tarihleri arasında “Terörle Mücadele, Özel Operasyonlar ve Siber Güvenlik Fuarı'nın düzenleneceği ve söz konusu fuarın organizasyonunu üstlenen şirkete aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

El-Muttahide Uluslararası Fuarlar ve Konferanslar Şirketi

e-posta: info@unitedevents.iq

Web sitesi: www.unitedevents.com

Telefon: +9647807777771 - +9647806666661

8

ULUSLARARASI ERBİL TEKNOLOJİ FUARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından gönderilen bir yazıya atıfla, Irak Dışişleri Bakanlığının Notasına atfen, 6-9 Haziran 2023 tarihleri arasında Erbil'de, "Uluslararası Erbil Teknoloji Fuarı"nın (HTEXI) düzenleneceği ve söz konusu fuarın organizasyonunu üstlenen şirkete aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

İletişim Bilgileri

Red Eagle Şirketi

E-posta: Sales@hitex.tech

Telefon: +964 750 0124000 - +964 750 0125000

9

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE SEKTÖREL ELEKTRONİK SOHBETLER- BANGLADEŞ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler-Bangladeş: Bangladeş Pazarına Giriş” e-sohbet etkinliğimiz 06 Haziran 2023 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Söz konusu sohbet toplantısına Video Konferans Takvimi (ticaret.gov.tr) internet bağlantısı üzerinden kayıt yaptırılabilmektedir.

10

ÜCRETSİZ MESLEKİ GELİŞİM

SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Trabzon Valiliğinden gelen yazıda; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen "Ücretsiz Mesleki Gelişim Seminerleri"ne ilişkin ilgi yazı ve eki Pano Duyurusu ilişikte gönderilmiştir.

Ek: Yazı ve eki Pano Duyurusu

11

INVEST SA TOPLANTISI BİLGİ NOTU HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, T.C. Pretoria Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen bir yazıya atıfla, T.C. Pretoria Büyükelçimizin katılımı ile 19 Mayıs 2023 tarihinde Güney Afrika Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakanlığı'na bağlı yatırım ajansı INVEST SA Başkanı ile bir toplantı gerçekleştirildiği bildirilmektedir.

Ek: Invest SA Toplantısı Bilgi notu

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.