2022/282 Güncel Mevzuat Değişiklikleri Hk.

Sayın Üyemiz;

30.11.2022 tarihli 32029 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren,

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe (Tebliğ No: 2022/47) ve Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe (Tebliğ No: 2022/48) geçici madde eklenerek 2021-2022 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin son tamamlanma tarihi 30 Haziran 2023 olarak belirlendi.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğlere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221130-18.htm ve https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221130-19.htm adreslerinden erişim sağlanmaktadır.

Diğer taraftan aynı tarihli Resmî Gazete' de yer alan Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te yapılan değişiklikle Yönetmeliğin “IBC Kod kapsamındaki yükler” başlıklı 17. Maddesinde değişiklik yapıldı.

Yönetmeliğin IBC Kod kapsamındaki yükler başlıklı 17. Maddesinin 5. fıkrasında Asfalt ürünleri hariç olmak üzere IBC Kod Bölüm 17'de bulunan tablonun “zararlılar (hazards)” başlıklı “d” sütununda “emniyet (safety)-S” ibaresi bulunan zararlı tehlikeli sıvı dökme yükler, kıyı tesislerinde supalan olarak elleçlenemeyeceği belirtilmektedir. Bu yükler, ancak boru hatları vasıtasıyla gemilerden tesiste bulunan tanklara tahliye edilerek ve bu tanklardan da kara tankerlerine dolum yapılarak elleçlenebilmektedir. Kara tankerlerinden gemilere yüklemelerde de aynı kural geçerlidir.

Yapılan değişiklikle yönetmelikte belirtilen uygulamadan hariç tutulan Asfalt ürünlerine ek olarak Bitkisel Yağlarda söz konusu uygulamadan hariç tutulacak. Böylece “Bitkisel yağlar ve asfalt ürünleri” kıyı tesislerinde suphalan olarak elleçlenebilecek.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221130-2.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize önemle rica ederim.