2022/235 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2022/235)

1.    Enterdonat ve Erkenci Mandalina Çeşitleri Kesim İhraç Tarihleri Hakkında Bilgi;
2.    Fuar Duyuruları ve Heyet Organizasyonları Hakkında Bilgi;
3.    Bahreyn'de Faaliyet Gösteren Dolandırıcılık Oluşumu Hakkında Bilgi;
4.    Kuzey Kore Hakkında Bilgi;
5.    Fuar Duyurusu (Sudan) Hakkında Bilgi;
6.    Fuar Duyurusu (Afganistan Mineralleri ve Metalleri Uluslararası Fuarı) Hakkında Bilgi;
7.    TİM Endonezya (Cakarta) Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
8.    Jean Monnet Burs Programı 2023-2024 Akademik Yılı Başvuruları Hakkında Bilgi;
9.    Fuar Duyurusu (Yaounde/Kamerun) Hakkında Bilgi;
10.    Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler- Birleşik Krallık 
11.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

            ENTERDONAT VE ERKENCİ MANDALİNA ÇEŞİTLERİ KESİM İHRAÇ TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu"nun Adana ve Mersin illerindeki bahçelerde 28/09/2022 tarihinde yaptığı incelemeler sonucunda Limon Enterdonat ile Mandarin Okitsu, Miho Wase, Primasol, Marisol ve Earlyenn çeşitlerinin yeterli olgunluğa ulaştığı tespit edildiğinden, söz konusu ürünlerin 30.09.2022 tarihinde kesimine, 06.10.2022 tarihinde ihracatına karar verildiği belirtilmektedir.

2

FUAR DUYURULARI VE HEYET ORGANİZASYONLARI HAKKINDA BİLGİ;

Moskova Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, son dönemde milli ve özellikle bireysel katılımlı fuarlarda muhtelif katılımcı firmalarımızca Rusya Federasyonu'ndaki güncel uygulamalar ve meri mevzuat kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar bağlamında gerekli hassasiyetin gösterilmediği, hatta ATA Karnesi düzenlenmeden yolcu beraberinde fuar eşyası getirilebildiği, Federal Gümrük Servisi yetkililerince konunun tespit edilmesinin ise firma mağduriyetine yol açtığı müşahede edildiği bildirilmiştir.

Bu hususlar muvacehesinde, Rusya Federasyonu'nda düzenlenen fuar organizasyonlarına özellikle bireysel katılım sağlayacak firmalarımızın, ülkeye girişlerde herhangi bir mağduriyet yaşamalarına meydan verilmemesini teminen, fuar katılımına yönelik hazırlık çalışmalarında özellikle bireysel fuarlarda Müşavirliğimizle irtibat halinde olmalarında ve https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/avrupa/rusya-federasyonu/raporlar/musavirlik-raporlari bağlantı adresinde sunulan bilgilendirme raporlarının detaylıca incelemesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, 21 Eylül 2022 tarihi itibarıyla Rusya Federasyonu'nda kısmi seferberlik ilan edilmesi sonucunda ülke dışına çıkan Rusya Federasyonu vatandaşlarının sayısında önemli bir artış gözlemlendiği, bu bağlamda uçak bilet fiyatlarında çok yüksek hareketliliklerin yaşandığı, bilet temini konusunda bazı zorlukların ortaya çıktığı ifade edilen yazıda Bakanlığımız tarafından desteklenen fuarlara ve heyetlere iştirak edecek olan firma yetkililerinin seyahatlerinde menfi yönde etkilenmemelerini teminen bilet temin işlemlerini erken tarihlerde gerçekleştirmelerinin yerinde olacağı ifade edilmiştir.

3

            BAHREYN'DE FAALİYET GÖSTEREN DOLANDIRICILIK OLUŞUMU HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığı tarafından Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'ndan alındığı belirtilen örneği ekli Nota'ya atfen, Bahreyn'de faaliyet gösteren bir dolandırıcılık oluşumunun "Najibi Investment Company" ismini kullanarak yabancı şirketlerle iş akitleri ve ticari anlaşmalar imzaladığı belirtilmekte olup Bahreyn tarafının ülkelerindeki tüm diplomatik misyonlardan keyfiyete dair gerekli bilgilendirmeleri gerçekleştirmelerini istediği kaydedilmektedir. Adı geçen oluşumun akdetmiş olduğu sahte anlaşmalar Dışişleri Bakanlığının ilgili yazısının ekinde iletilmiş olup ilişikte gönderilmektedir.

Ek: Nota Tercümesi ve  Sahte iş anlaşmaları

4

            KUZEY KORE HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Kuzey Kore'ye yönelik BMGK kararları çerçevesinde daha önce 24.02.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile mal varlığı dondurulan kişi ve kuruluşlara yönelik bilgilerin, 13.08.2022 tarihli ve 31922 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 12.08.2022 tarihli ve 5967 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile güncellendiği belirtilmektedir.

5

FUAR DUYURUSU (SUDAN) HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Sudan'ın Ankara Büyükelçiliğinden alınan bir Nota'ya atıfla, 40. Hartum Uluslararası Fuarının Sudan'da 24-31 Ocak 2023 tarihlerinde düzenleneceği ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği hususunu dikkate almaları gerekmektedir. Listelerde bulunmayan fuarların destek kapsamına alınabilmesi ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, fuar başlama tarihinden 1 ay önce Birliğimize başvurarak Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine dahil edilmesi önem arz etmektedir.

6

FUAR DUYURUSU (AFGANİSTAN MİNERALLERİ VE

METALLERİ ULUSLARARASI FUARI) HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Dışişleri Bakanlığı vasıtası ile Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanlığından alınan Nota'ya atıfla, 11-13 Ekim 2022 tarihleri arasında Afganistan/Kabil'de Ruby Sergisi (Ruby Exhibition) Hizmetleri Şirketinin, Geçici Hükümet Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile koordineli olarak "Afganistan Mineralleri ve Metalleri Uluslararası Fuarı" etkinliği düzenleyeceği ve etkinliğe dair aşağıda kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden daha fazla bilgi alınabileceği ifade edilmektedir.

- İnternet sitesi: www.afghanminingexpo.com

- E-posta: director@afghanminingexpo.com

- Whatsapp: +93788999955

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği hususunu dikkate almaları gerekmektedir. Listelerde bulunmayan fuarların destek kapsamına alınabilmesi ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, fuar başlama tarihinden 1 ay önce Birliğimize başvurarak Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine dahil edilmesi önem arz etmektedir.

7

TİM ENDONEZYA (CAKARTA) TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda;T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonu ile 30 Kasım – 3 Aralık 2022 tarihleri arasında Endonezya'ya yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Fiziki Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olup, Jakarta şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Endonezya'dan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bahse konu heyetimize başvuru için son tarih 7 Ekim 2022 Çarşamba günü mesai bitimidir. Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/indonesia-jakarta-2022/company/register    internet adresinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olup, firma bazlı yapılacak ön çalışmanın ardından heyete katılımı uygun görülen firmalarımız için ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer, vize ve B2B toplantı için tercüman giderlerinden oluşan katılım bedeli 32.000-TL'dir. Eşleştirme firması tarafından ön değerlendirme yapılan ve katılımı uygun görülen firmalarımıza konuya ilişkin bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Ön başvuruları olumlu sonuçlanan firmalarımız için heyete katılımları ödeme dekontlarının Meclisimize (savasozgur@tim.org.tr - huseyingok@tim.org.tr ) ulaşmasıyla kesinleşecektir.

Ek: Endonezya (Cakarta) Ticaret Heyeti Taslak Programı

8

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2023-2024 AKADEMİK YILI BAŞVURULARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Dışişleri Bakanlığından gelen yazıda; Jean Monnet Burs Programının 2023-2024 akademik yılına ilişkin başvurular 12 Eylül 2022 tarihinde başlamıştır. Başvurular 15 Kasım 2022 tarihinde sona erecektir.

Jean Monnet Burs Programı Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

2023-2024 akademik yılında yaklaşık 160 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına;

-kamu çalışanları (kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dâhil)

-özel sektör çalışanları (sivil toplum kuruluşlarında, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar dâhil)

-üniversitelerin akademik veya idari personeli

-üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri başvuruda bulunabilir.

Ayrıntılı bilgi ve belgelere https://www.ab.gov.tr/53177.html internet bağlantısı üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

9

FUAR DUYURUSU (YAOUNDE/KAMERUN) HAKKINDA BİLGİ;

Yaounde Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, 03-05 Kasım 2022 tarihlerinde Kamerun-Limbe'de Flora Travel and Tours Co. Ltd. tarafından Limbe Şehir Konseyi ile birlikte ve Kamerun Turizm Bakanlığı himayelerinde "Kamerun Uluslararası Turizm Fuarı"nın düzenleneceği ifade edilmekte olup, bu fuar duyurusunun tuzim sektörü temsilcilerinin yanısıra; inşaat, mobilya sektörleri temsilcilerine ulaştırılması talep edilmektedir.

Bu kapsamda söz konusu fuara ilişkin detaylı bilgilere https://floratraveltours.com/register adresinden erişim sağlanacağı ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği hususunu dikkate almaları gerekmektedir. Listelerde bulunmayan fuarların destek kapsamına alınabilmesi ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, fuar başlama tarihinden 1 ay önce Birliğimize başvurarak Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine dahil edilmesi önem arz etmektedir.

10

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE SEKTÖREL ELEKTRONİK SOHBETLER- BİRLEŞİK KRALLIK HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler-Birleşik Krallık: Mobilya, Otomotiv Yan Sanayi” e-sohbet etkinliğimiz 04 Ekim 2022 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

İlgili sohbet programına https://bit.ly/3BYoNwm internet bağlantısı üzerinden kayıt yaptırılabilmektedir.

11

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.