2022/233 RF Bildirimleri Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının yazısına atfen İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda;

Yaş meyve ve sebze ihracatında, RF'den karantina ihlalleri nedeniyle 2022 yılında halihazırda 354 adet bildirim alındığı, bu ürünlerin RF'ye ihracatında yaşanabilecek sorunların önlenmesi amacıyla karantina ihlalleri ve zararlı organizmalarla ilgili olarak Bitki Sağlık Sertifikası düzenleyen Müdürlüklerin uyarıldığı ve bildirime sebep olan karantina etmenlerinin aşağıdaki tablodaki gibi olduğu ifade edilmektedir.

Karantina Etmeni

Bildirim Sayısı

Ceratitis capitata

249

Frankliniella occidentalis

48

Pepino mosaic virus

15

Megaselia scalaris

12

Grapholita molesta

9

Monilinia fructicola

7

Tuta Absoluta

4

Tomato brown rugose fruit virus

3

Bactrocera dorsalis

2

Monilinia fructicola - Grapholita molesta

2

Carposina niponensis

1

Tomato spotted wilt virus

1

Monilinia fructicola - Ceratitis capitata

1

TOPLAM

354

 

İhracata konu olan ürünlerin, üreticiden temini ile başlayıp, ürünlerin paketlenmesi ve ihraç edilmek amacıyla karantina kontrollerinin de yapılarak Bitki Sağlık Sertifikasının düzenlenmesi sonrasında nakliye araçlarına yüklenerek ülkemiz gümrük bölgesinden çıkış süreci de dahil olmak üzere ihracata hazırlanan partiye ait tüm aşamalarda hassasiyet gösterilmesi ve karantina bildirimlerine sebebiyet verilmemesi,

Uluslararası Bitki Sağlığı koşullarına ve RF'nin bitki sağlığı ve karantina kriterlerine en üst seviyede dikkat gösterilmesi hususunda,

Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.