2022/226 Dahilde İşleme Rejim Kararı ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Sayın Üyemiz;

14.09.2022 tarih ve 31953 sayılı Resmî Gazetede;

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karara (Karar Sayısı: 6030)https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220914-11.pdf , ve

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe (İhracat: 2022/6)https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220914-16.htm yer verilmiş olup söz konusu değişikliklere internet bağlantıları üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize önemle rica ederim.