2022/220 İhracat Kısıtlaması Kaldırılan Yağlar Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının 81 İl müdürlüklerine gönderdiği yazıda; bazı bitkisel yağların (Soya Yağı, Ayçiçek Yağı, Pamuk Yağı, Aspir Yağı, Kanola Yağı, Mısır Yağı, Margarin ve bu yağların fraksiyonları) ihracatlarının geçici olarak kısıtlandığı belirtilerek bu ürünler için yapılacak ihracat başvuruları için Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Sağlık Sertifikası düzenlenmemesi gerektiği bildirilmişti.

Kısıtlamaya konu ürünlerin yurtiçi arz durumu dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda; Tarım ve Orman Bakanlığı Makamından alınan 27.08.2022 tarih ve 6712920 sayılı Olur ile;

1- "Organik Ürün Sertifikası" bulunan ürünlerin ihracat kısıtlamalarından muaf tutulmasına,

2- Ayçiçeği Tohumu Yağları ve fraksiyonları (151211910000, 151219900011, 151620910016 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'nda yer alan) hariç olmak üzere diğer bitkisel yağlarda (Soya Yağı, Pamuk Yağı, Aspir Yağı, Kanola Yağı, Mısır Yağı, Margarin ve bu yağların fraksiyonları) uygulanan ihracat kısıtlamalarının kaldırılmasına karar verilmiş olup konuya ilişkin ayrıntılı tablo ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize önemle rica ederim.

Ek: İhracat Yasağı Devam Eden Ürünler Listesi