2022/217 Konserve Balıkların Üretiminde Gümrük Vergisi İndirimi Hk.

Sayın Üyemiz;

25.08.2022 tarihli 31934 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5985)” ile VII sayılı Nihai Kullanım Uygulaması Kapsamında İndirimli Gümrük Verisinden Faydalanacak Tarım Ürünleri listesine ekli tabloda yer alan bazı yeni ürünler (konserve balıklar) eklenmiş olup yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karar'a  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220825-15.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize önemle rica ederim.