2022/209 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2022/209)


1.    Ukrayna'ya Bitkisel Ürünler İhracatı Hakkında Bilgi;
2.    Hindistan - Bureau Of Indian Standards (BIS) Hususunda Firmalarımıza Verilen Bilgiler Hakkında Bilgi;
3.    Türk Firma ve Mallarına Tehdit Hakkında Bilgi;
4.    ABD / Çelik Çiviler Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları Hakkında Bilgi;
5.    ABD/İnşaat Demiri Anti-Damping Önlemi İdari Gözden Geçirme Soruşturması Hakkında Bilgi;
6.    Fruit Logistica 2023/ Milli Katılım Duyurusu Hakkında Bilgi;
7.    Fuar Duyurusu (Kenya/Nairobi) Hakkında Bilgi;
8.    Fuar Duyurusu (Innofood) Hakkında Bilgi;
9.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

UKRAYNA'YA BİTKİSEL ÜRÜNLER İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından alınan ve bir örneği ilişikte yer alan yazıda, Ukrayna Devlet Gıda Güvenliği ve Tüketicinin Korunması Servis'inden Bakanlıklarına ulaşan ekli mektuba atıfla, Türkiye'den Ukrayna'ya yapılan bitki ve bitkisel ürünlerin ihracatında Bitki Sağlık Sertifikalarının orijinallerinin sevkiyata eşlik etmesini sağlamak amacıyla etkili önlemlerin uygulanmasının talep edildiği belirtilerek bu suretle Ukrayna'ya ihracatımızda sorun yaşanmamasını teminen alınması gereken bir dizi önlemlere yer verilmektedir.

Ekler:

1- Yazı Sureti

2- Mektup

2

HİNDİSTAN - BUREAU OF INDİAN STANDARDS (BIS) HUSUSUNDA FİRMALARIMIZA VERİLEN

BİLGİLER HAKKINDA BİLGİ;

Yeni Delhi Ticaret Müşavirliğinden yapılan bir bildirime atfen Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, son dönemde firmalarımızca Müşavirliklerine gerçekleştirilen bazı başvurularda Hindistan'da yerleşik bir firma tarafından ihraç ürünlerinin “Bureau of Indian Standards (BIS)” kurumunun standartlarına uygunluğunun sağlanması gerekliliğine yönelik birtakım çelişkili bilgi ve önerilerin verildiğinin anlaşıldığı ve bu kapsamda Müşavirliklerince ilgili kurum nezdinde gerçekleştirilen araştırma sonucunda;

- BIS tarafından Hint standartlarına uygunluk zorunluluğunun yalnızca (https://www.bis.gov.in/index.php/product-certification/products-under-compulsory-certification/ ) adresinde yer alan ürünlerde geçerli olduğu,

- Söz konusu ürünler kapsamında ilgili uygunluğun alınması için üretici firma tarafından doğrudan ve yalnızca BIS'e başvuru yapılmasının gerektiği,

- Bahse konu uygunlukla ilgili olarak (https://www.bis.gov.in/) adresinde detaylı prosedürlerin bulunduğu, yalnızca BIS tarafından yapılan denetimle verildiği ve ülkemizde veya başka bir ülkede bulunan kurum/kuruluş/şirketlerce ilgili denetim/onay işleminin yapılamadığı,

şeklinde bilgilere ulaşıldığı ifade edilmekte olup, firmalarımızca aksi yönde ulaşan bilgilere temkinli yaklaşılması fayda bulunduğu bildirilmektedir.

3

TÜRK FİRMA VE MALLARINA TEHDİT HAKKINDA BİLGİ;

Musul Ticaret Ataşeliğinin yazısına atfen; T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Irak'ta artan siyasi istikrarsızlığa paralel olarak Musul'da bazı gruplar tarafından Türkiye'nin Musul'u almaya hazırlandığı yönünde sosyal medya paylaşımları yapılarak halk içinde huzursuzluk çıkarılmak istendiği, bu konuda silahlı gruplar tarafından sosyal medyada video paylaşıldığı, ülkemiz hakkında olumsuz propaganda yapıldığı, bu nedenle Musul'da iş yapan firmalarımızın konudan haberdar edilerek güvenlik önlemlerini artırmaları hususunda daha önceden bilgi verildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, bu defa son iki haftada yaşanan, Musul'da bir aracın uzaktan roketle vurularak 5 teröristin öldürülmesi, Zaho'da terör saldırısı sonrasında sivil vatandaşların ölmesi olaylarının Irak'ta bulunan yerel ve yabancı aktörler tarafından Musul'daki Türk unsurlarına karşı kamuoyu ve tehdit aracı olarak yoğun bir şekilde kullanılmakta olduğu belirtilerek 26.07.2022 akşamı Musul'un Başika ilçesinde bulunan Türk Silahlı Birliği ve T.C. Musul Başkonsolosluğuna roketli saldırıda bulunulduğu ve Konsolosluğumuza atılan roketlerin binanın çok yakınına düştüğü bildirilmektedir.

Bununla birlikte, Musul'da faaliyet gösteren Türk firmalarının güvenliği ve Türk mallarının Musul piyasasına girişte engellerle karşılaşma riskinin giderek artmakta olduğu, son aşamaya gelen ve firmalarımızın yakından ilgilendiği Musul Havaalanının rehabilitasyon projesinde firmalarımızın siyasi nedenlerle saf dışı kalma durumunun ortaya çıkabileceği hususuna vurgu yapıldığı belirtilmektedir.

4

ABD / ÇELİK ÇİVİLER ANTİ-DAMPİNG VE

TELAFİ EDİCİ VERGİ SORUŞTURMALARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemizin yanı sıra Hindistan, Umman, Sri Lanka ve Tayland menşeli “çelik çiviler” (certain steel nails) ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları yürütülmektedir.

Anılan anti-damping soruşturması çerçevesinde ABD Uluslararası Ticaret İdaresi'nin (ITA) dampinge ilişkin ön kararı 4 Ağustos 2022 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Bu çerçevede, söz konusu anti-damping soruşturması kapsamında ITA tarafından örneklemeye seçilen firmalarımız için %22 ve %37,6 oranlarında, diğer firmalarımız için ise %35 oranında damping marjı hesaplanmıştır. İlgili karara

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-08-04/pdf/2022-16721.pdf bağlantısından ulaşmak mümkündür.

Mezkur anti-damping soruşturması kapsamında ITA'nın nihai kararını ön kararın yayımlanma tarihinden itibaren 75 günü geçmeyecek şekilde açıklaması beklenmektedir.

5

ABD/İNŞAAT DEMİRİ ANTİ-DAMPİNG ÖNLEMİ

İDARİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından ülkemiz menşeli “İnşaat Demiri” ithalatına 22 Mayıs 2017 tarihinden bu yana bir anti-damping önlemi uygulanmaktadır.

Söz konusu anti-damping önleminin gözden geçirilmesine yönelik olarak yürütülen 1 Temmuz 2020 - 30 Haziran 2021 dönemi gözden geçirme soruşturması kapsamında ITA ön kararını açıklamış olup, söz konusu kararın yer aldığı 5 Ağustos 2022 tarihli ABD Resmi Gazetesi nüshasına https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-08-05/pdf/2022-16822.pdf  bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Bu çerçevede, firmalarımız için %1,13 ve %5,79 oranlarında damping marjı hesaplanmıştır. Öte yandan, bireysel olarak incelenmeyen 3 firma için de gözden geçirme dönemi için damping marjı %3,92 olarak belirlenmiş, ayrıca 1 firmamızın mezkur dönemde ABD'ye soruşturma konusu ürün ihracatı bulunmadığı tespit edilmiştir.

6

FRUİT LOGİSTİCA 2023/ MİLLİ KATILIM DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Akdeniz İhracatçıları Birliğinden gelen yazıda, 8-10 Şubat 2023 tarihleri arasında Berlin/Almanya'da düzenlenecek olan “Fruit Logistica Uluslararası Meyve ve Sebze Ticaret Fuarı” nın Türkiye milli katılımı 20. kez Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fuara Türkiye'nin milli katılımı ile katılmak isteyen firmaların 25.08.2022 tarihine kadar online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Başvurunuzun kabul edilmesi için Akdeniz İhracatçı Birlikleri Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi TR 54 0001 5001 5804 8000 3978 51 IBAN no'lu Euro hesabına toplam katılım bedelinin %50'sinin 25.08.2022 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.

Online Başvuru Formu: Fruit Logistica 2023 Online Başvuru Formu

Katılım Bedeli: Tahmini 655 € /m2 (nakliyesiz fiyat)

Tahmini 688 €/m2 (nakliyeli fiyat- bozulabilir ürün hariç,karayolu tek yön)

Avrupa'nın en büyük yaş meyve sebze fuarı olan Fruıt Logıstıca fuarı 2022 yılında yılında 87 ülkeden 2000 firma yer almıştır. 106.000 m2 alana kurulu ve sadece ticari ziyaretçilere açık olan fuarı 130 ülkeden 40.000 ziyaretçi gezmiştir. Fuarda, yaş meyve sebze, kuru meyveler, organik ürünler,dondurulmuş meyve-sebze, kabuklu meyveler, baharatlar, taze kesilmiş-hazır taze ürünler, çiçekler, tohum ve fidanlar, bitkiler, paketleme-etiketleme makineleri, paketleme malzemeleri,kalite kontrol sistemleri, soğutma-ürün izleme sistemleri, meyve sebze işleme- yıkama sistemleri sergilenebilmektedir.

  • Katılım bedeline;
  • Yer kirası,
  • Özel stant konstrüksiyonu,
  • Stant genel ve günlük temizlik hizmeti,
  • Fuar basılı ve online kataloğunda yer alma
  • Reklam, tanıtım hizmetleri
  • M2 baz alınarak ücretsiz fuar giriş kartı
  • Elektrik ve internet bağlantısı,
  • Genel Sekreterliğimizce hazırlanan firma broşüründe yer alma
  • Stantlara ikram (çay-kahve-kurabiye veya çerez ) hizmetleri dahildir.

Fuarın milli katılımının, “2017/4 sayılı Karar” çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda katılımcı firmaların stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığı tarafından metrekare başına belirlenen birim fiyat üzerinden 220.000 Türk Lirası'na kadar desteklenecektir.

Ek: Ödeme Bilgileri ve Katılım Şartları

 

7

FUAR DUYURUSU (KENYA/NAİROBİ) HAKKINDA BİLGİ;

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 26 Eylül-2 Ekim 2022 tarihlerinde Nairobi Uluslararası Ticaret Fuarı'nın, 2-6 Kasım 2022 tarihlerinde ise "Promoting Innovation and Technology in Agriculture and Trade" temasıyla "Mombasa International Show"un düzenleneceği belirtilmektedir.

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği hususunu dikkate almaları gerekmektedir. Listelerde bulunmayan fuarların destek kapsamına alınabilmesi ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, fuar başlama tarihinden 1 ay önce Birliğimize başvurarak Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine dahil edilmesi önem arz etmektedir.

8

FUAR DUYURUSU (INNOFOOD) HAKKINDA BİLGİ;

Novorossisk Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nden alınan bir yazıda, INNOFOOD Uluslararası Forumu'nun 19-20 Eylül 2022 tarihleri arasıda Rusya'nın Krasnodar bölgesinde yer alan Soçi şehrinde düzenleneceği, INNOFOOD'un gıda endüstrisi ve tarımda yenilikçi teknolojiler üzerine yıllık uluslararası bir forum olduğu, etkinliğin amacının, teknoloji geliştiricileri, hükümet liderlerini, araştırma merkezlerini, yatırımcıları, küresel ve yerli üreticileri, tarımsal holdingleri, perakende zincirlerini ve dijital hizmetleri birleşik platformda bir araya getirmek ve aynı zamanda Rusya pazarına giriş noktası sağlamak olduğu, fuarın ana bölümleri arasında; gıda endüstrisinde Ar-Ge, alternatif hammadde ve gıda kaynakları, kişiselleştirilmiş ve özel beslenme, akıllı tedarik zincirleri, biyolojik ve organik tarım, sorumlu tarım, akıllı ve yüksek verimli tarım bölümlerinin yer alacağı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu fuara ilişkin detaylı bilgilere https://innofoodforum.com  adresinden ve Dina Gulua +7 (926) 637-13-71 I gulua@formika.ru veya Daria Chitarra +7 (926) 691-09-40 I chitarra@formika.ru e-posta ve telefonlardan ulaşılabileceği ifade edilmekte olup, yazımız ekinde davet mektubu ve InnoFood tanıtım broşürü gönderilmektedir.

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği hususunu dikkate almaları gerekmektedir. Listelerde bulunmayan fuarların destek kapsamına alınabilmesi ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, fuar başlama tarihinden 1 ay önce Birliğimize başvurarak Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine dahil edilmesi önem arz etmektedir.

Ekler:

1- INNOFOOD Forumu Davet Mektubu

2- INNOFOOD Forumu Tanıtım Broşürü

9

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.