2022/204 Mikro-Kobi'ler Günü/Small Business Champions Yarışması

Sayın Üyemiz,

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Türkiye Daimi Temsilciliği yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ve Uluslararası Ticaret Odası (ICC) işbirliğinde düzenlenen "MSMEs Day" etkinliği çerçevesinde "Small Business Champions" yarışmasının ilan edildiğinin iletildiği ifade edilmekte; yarışmayla küçük işletmelerin desteklenmesi ve küresel ticarette görünürlüklerinin artırılmasının amaçlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bu yıl tema olarak iklim değişikliği konusunun belirlendiği, yarışmayla Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında ekonomilerin düşük karbonlu yapıya kavuşturulmasında rol oynayabilmelerini teminen, küçük işletmelerin karbon ayak izlerinin küçültülmesine, sürdürülebilir ve yenilikçi uygulamalardan yararlanmalarına olanak sağlayan projelerin değerlendirileceği belirtilmektedir. Yarışma ilanına ilişkin başvuru bilgilerini içeren notun bir örneği ekte sunulmakta olup, ilana uygun başvuruların 28.07.2022 mesai bitimine kadar (17:30) Genel Sekreterliğimiz e-posta adresine (dkib@dkib.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Eki: Small Business Champions.pdf (3 Sayfa)