2022/19 Güncel Mevzuat Değişiklikleri Hk.

Sayın Üyemiz;

18.01.2022 tarihli 31723 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren mevzuat değişikliklerine aşağıdaki internet bağlantıları üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-8.htm

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-9.htm

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/9)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-10.htm

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/25)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-11.htm

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/28)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-12.htm

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-13.htm

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-14.htm

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-15.htm

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-16.htm

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-17.htm

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-18.htm

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-19.htm

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-20.htm

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-21.htm internet adresi üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerini önemle rica ederim.