2022/179 Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelikteki Değişiklik Hk.