2022/139 Avrasya Ekonomik Birliği Kararı Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Moskova Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla; Avrasya Ekonomik Birliği'nin, üye ülkelerin makro iktisadi istikrarını desteklemek amacıyla Birlik ekonomik sahasına ithalatı gerçekleştirilen bir kısım eşyanın gümrük vergilerine ilişkin olarak 12 Nisan 2022 tarihinde 63 no'lu bir Karar yayımlandığı bildirilmekte olup,

Anılan Karar'a göre;

1. Rusya Federasyonu hükümeti tarafından onaylanan Genel Gümrük Vergisi tarifesi çerçevesinde yeni gümrük vergileri ihdas edilmiş ve 14 Eylül 2021 tarihli ve 80 sayılı Karar'da değişiklikler yapılmıştır.

2. 14 Eylül 2021 tarihli Karar'a 63C - 66C olarak sınıflandırılan notlar eklenmiştir. GTİP bazında sınıflandırmanın ekli listede yer aldığı bahse konu ürünler 28/03/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında gümrük vergisinden muaf olmakla birlikte bu tarih sonrasında uygulanacak muhtelif gümrük vergisi oranları aşağıdaki gibidir.

“63C) 28.03.2022 tarihinden 30.09.2022 tarihine kadar % 0 (sıfır) oranında ithalat gümrük vergisi oranı uygulanır.

64C) 28.03.2022 tarihinden 30.09.2022 tarihine kadar % 0'ı (sıfır) tutarında, 01.10.2022 tarihinden itibaren gümrük kıymetinin % 8'i oranında ithalat gümrük vergisi uygulanır.

65C) 28.03.2022 tarihinden 30.09.2022 tarihine kadar % 0'ı (sıfır) tutarında ve 01.10.2022 tarihinden itibaren gümrük kıymetinin % 7,5'i oranında ithalat gümrük vergisi uygulanır.

66C) 28.03.2022 tarihinden 30.09.2022 tarihine kadar % 0'ı (sıfır) tutarında ve 01.10.2022 tarihinden 28.02.2023 tarihine kadar gümrük kıymetinin % 12'si oranında ithalat gümrük vergisi uygulanır.”

3. Karar 28 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize önemle rica ederim.

Ek: Karar ve Karar Eki - GTİP Listesi