2022/137 Rusya Limanlarında Tır Karnesi Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Rusya-Ukrayna arasındaki kriz sonrasında Rusya ve ülkemiz arasındaki ticaretimizin sürekli ve güvenli bir şekilde devamını teminen Ticaret Bakanlığımız ve Rus Makamları arasındaki görüşmelerin kesintisiz olarak devam ettiği, Rusya Maliye Bakanlığı tarafından 26.04.2022 tarihi itibarıyla onaylanan mevzuat değişikliği ile Kavkaz, Temruk ve Novorossisk Limanlarında TIR Karnesi kullanımının uygun hale getirildiği, Tırlarımızın kendi çekicileri ile birlikte söz konusu limanlardan geçiş yapabilecekleri ve kararın 30 gün içerisinde yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, yapılan düzenleme öncesinde Kavkaz Limanında kullanılması gereken ve Tırlarımıza 350 ABD Doları ek maliyet getiren Rusya teminat belgesi uygulamasının Kararın yürürlüğe girmesi ile birlikte gerekliliğini yitireceği ve bu durumunun taşıyıcılarımıza maliyet avantajı sağlayacağı bildirilmektedir.

Diğer yandan, Novorossisk Limanında yolcu gümrüğü açılması ile ilgili Ticaret Bakanlığımızın temaslarının devam ettiği iletilmektedir.

Bilgilerinize önemle rica ederim.