2022/133 Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Mısır İhracat ve İthalat Kontrolleri Genel İdaresi'nin (GOEIC) 195 Sayılı Kararı kapsamında, GOEIC'in pek çok firmayı kayıt sisteminde askıya aldığı ve bu kapsamda firmaların ivedilikle tarihi biten belgelerini [GOEIC'ten alınan bilgiler çerçevesinde ISO (geçerlilik süresine göre) ve Ticari Marka Belgesi (ticari marka belgesi için 10 sene) ve Sanayi Sicil Belgesi (geçerlik süresine göre) yenilemeleri gerektiği ve ilgili Karar kapsamında 30 gün yenileme süresi tanındığı bilgisi iletilmektedir.

Yazıda devamla, Kahire Ticaret Müşavirliği tarafından, GOEIC'ten alınan şifahi bilgi çerçevesinde, ISO belgesi uluslararası geçerliğe sahip olduğundan ve kontrol edilebildiğinden

yenileme sürecinde orijinalinin takdimine mecburiyet olmadığı, ayrıca, ISO belgesinin sunulması için yetkilendirme belgesine gerek olmadığı ve süresi bitmiş olan ticari marka belgesi ve sanayi sicil belgelerinin orijinallerinin sunulmasının gerekli olduğunun bildirildiği ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, ticari marka belgesi ve sanayi sicil belgelerinin takdimi için yetkilendirmenin önem arz ettiği; bu kapsamda, firma yetkilisinin veya firma tarafından yetkilendirilen kişilerin yetkilendirme belgelerinin yanlarında olması gerektiği ve söz konusu belgenin dosyadaki nüsha ile karşılaştırılacağı belirtilmektedir. Yetki belgesinde firmanın mührünün yanında, Mısır temsilciliğinin ve temsilcilikten talep edilmesi halinde (ticaret odası

ve noter) diğer mühürlerin olması gerektiği vurgulanmış olup, ilgili temsilcilikle mühür sürecinin hızlıca yapılmasında fayda olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, 195 Sayılı Karar kapsamında belgenin bitiş tarihinden itibaren yenileme için verilen süre 30 gün olarak belirlenmiş olup, firmalar askıya alınma veya sicil kaydının iptali hususunda bilgi temin etmek için; https://www.goeic.gov.eg/en/site/index sitesinden ingilizce olarak VIOLATINGCOMPANIES>DECREE NO 43> den uyarılan (warned), askıya alınan (suspended) ve iptal edilen (canceled) listelerinden durumlarını kontrol edebilmektedir.

Kaydı iptal edilen firmalar, 195 sayılı Karar kapsamında iptal konusunda dilekçe sunma hakkına haiz olup dilekçelerini yetkilendirilmiş kişi eliyle iptal kararını müteakiben 60 gün içerisinde Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Anlaşmalar ve Uluslararası Ticaret Genel Müdürlüğüne sunabilmektedir.

İlave olarak, 195 Sayılı Karar, her ne kadar iptal veya kayıt yapılmaması (kayıt için belgelerin takdim edilmesine rağmen kayıt yapılmaması) durumlarında bildirim yapılacağını içerse de bu konuda yaşanabilecek gecikmelere mahal vermemek adına firmaların ilgili internet sitesinden statülerini kontrol etmeleri ve iptal edilen listesinde yer almaları halinde dilekçelerini ivedilikle takdim etmelerinde fayda görülmektedir.

Diğer taraftan, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı sitesinde yapılan resmî açıklama kapsamında, 30 günlük süreye ilaveten, yenileme yapmayan ve uyarılan firmalara 15 günlük bir ek süre tanındığının (Karar'da mevcut olmayıp uyarılan firmalara ilave süre olarak tanınmaktadır) duyurulduğu, belgelerini ilgili süreler içerisinde yenilemeyen firmaların kaydının 1 sene süre ile durdurulacağı ve mal sevkiyatı yapmalarına izin verilmeyeceği bildirilmektedir.

Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.