2022/127 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ Hk.

Sayın Üyemiz;

21.04.2022 tarih ve 31816 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/4)” ile; İhracat 2022/1'in 3 ncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ihracatında” ibaresi “kati ihracatında” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan tabloya 38. sırada aşağıdaki satır eklenmiştir.

38

0402 GTİP Numaralı - Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da tatlandırıcı maddeler içerenler)

İhracat 2022/1 sayılı Tebliğ eki güncel tablo ekte sunulmuş olup, söz konusu Tebliğ değişikliğine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220421-17.htm internet bağlantısı üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize önemle rica ederim.

EK: Tablo (1 sayfa)