2021/99 Genel Sirküler

                                                              SİRKÜLER (2021/99)


1. Ukrayna Tarafından Rusya Menşeli Ürünlere Getirilen İthalat Yasağı Hakkında
Bilgi;
2. Vietnam Sanal Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
3. Orta Afrika Cumhuriyeti Yaptırımlar Komitesi Hakkında Bilgi;
4. Slovenya'da Yatırım İmkanları Hakkında Bilgi;
5. 11. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Duyurusu Hakkında Bilgi;
6. GAİB Mayıs 2021 Online Eğitimleri Hakkında Bilgi;
7. Hollanda Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;
8. Kanada Montreal Limanında Kısmi Grev Hakkında Bilgi;
9. Ufuk Avrupa Programı Tanıtım Etkinliği Hakkında Bilgi;

10.RF Uçuş Kısıtlamaları Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

            UKRAYNA TARAFINDAN RUSYA MENŞELİ ÜRÜNLERE GETİRİLEN İTHALAT YASAĞI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Kiev Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, 1 Nisan 2021 tarihli Ukrayna Bakanlar Kurulu Kararına istinaden, 13 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Rusya Federasyonu menşeli bazı ürünlerin Ukrayna gümrük bölgesine ithalatının 31 Aralık 2021 tarihine kadar yasaklandığı bildirilmektedir. Söz konusu kararın bir örneği ekte ayrıca iletilmektedir.
 

Ek: Ukrayna BK Kararı

2

VİETNAM SANAL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonu ile 6-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında Vietnam'a yönelik bir Sanal Ticaret Heyeti düzenlenecek olup, bahse konu ülkelerden iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu Sanal Ticaret Heyetimiz Çelik, Demir ve Demir Dışı Metaller, İnşaat Malzemeleri , Gıda (Hızlı Tüketim ve Paketli Tüketim Ürünleri), Makine ve Aksamları(Tarım Makinaları ve Parçaları), Elektrik Elektronik(Elektrikli Ev Aletleri), Hububat,Bakliyat,Yağlı Tohum ve Mamulleri, Kuru Meyve ve Mamulleri, Tekstil ve Hammaddeleri sektörleri başta olmak üzere ilgili sektörlerde iştigal eden azami 25 firmamızın katılımları ile gerçekleşecektir.

Bahse konu sanal ticaret heyetimize katılım yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olup, başvuru ve ödemeler için son tarih 30 Nisan 2021 Cuma günü saat 17:00'dir. Son Başvuru tarihine kadar başvuran firmalar, başvuru ve ödeme tarihlerine göre önceliklendirilecek ve azami 25 firma kontenjanının dolması halinde başvuruların alımı son başvuru tarihinden önce kapanacaktır.

Heyete ön başvuru için https://bit.ly/2QnFJIp internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Formda belirtilen bilgiler doğrultusunda B2B Eşleştirme firması başvuran firmalara özel nitelikli iş görüşmesi yapılıp yapılamayacağına dair ön araştırma yapacaktır. Ön araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda firmalar e-posta yoluyla bilgilendirilecektir ve heyete kesin katılım için organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercümanlık, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 3.975-TL tutarındaki katılım bedelinin firmalara bildirilecek kanallar ile ödenmesi ve ödemeye dair banka dekontlarının sertackasim@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Vietnam Sanal Ticaret Heyeti kapsamında;

- Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak alınacaktır.

- Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmaması önem arz etmektedir.

- Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmektedir. Heyete katılım, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilememektedir.

Türk katılımcı listesi kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışması gerçekleştirilecek olup, yabancı potansiyel satın alımcılar etkinliğe davet edilecektir.

- B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşecektir. İhtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verilecektir.

Etkinlik Taslak Programı:

• 6 Temmuz 2021 - Webinar (Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us/) * Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında paylaşılacaktır. • 6-9 Temmuz 2021 - İkili İş Görüşmeleri (Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us/)

Ayrıntılı Bilgi:

Sertaç KASIM: sertackasim@tim.org.tr 0212 454 01 84

Nebile MERCAN: nebilemercan@tim.org.tr 0312 472 05 60

3

            ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ YAPTIRIMLAR KOMİTESİ  HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda,  Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2127 (2013) sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Yaptırımlar Komitesi'nin yaptırımlar listesinde güncellemeler yapılmış olup, güncellemelerle ilgili duyurulara https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2127/pressreleases internet adresinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.

4

            SLOVENYA'DA YATIRIM İMKANLARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen bir yazıda, Lübliyana Ticaret Müşavirliğinden alınan bilgilere atıfla, Slovenya'nın eski şeker fabrikası Ormoz tesisi ve alanı için Türk yatırımcı aranmakta olup, anılan Müşavirliğimize ulaşan bilgilerden söz konusu fabrikanın uzun yıllardır çalışmayan bir tesis olduğu ancak alt yapısının bulunduğu, konum olarak avantajları olabileceği ancak hali hazırda mevcut bir proje bulunmadığının anlaşıldığı belirtilmektedir.

Sloven Kamu Yatırım Ajansı Spirit'in de kendi websitelerinde https://bit.ly/3tByb3D  bu alana ilişkin bilgileri paylaştığı ifade edilmektedir. Lübliyana Ticaret Müşavirliğince Spirit temsilcileri ile yapılan görüşmede alanın belli bir kısmı için yatırımcı bulunduğu ancak diğer kısımlarında halen arayışın devam ettiği ifade edilmiştir.

Bahse konu tesise yönelik yatırımcı arayışı için hazırlanan İngilizce sunum ve Türkçe çevirisi ekte gönderilmektedir.

EK: Türkçe Çeviri

5

11. TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI DUYURUSU    HAKKINDA BİLGİ;

Uludağ İhracatçıları Birliğinden gelen yazıda, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından, T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile geleceğin tasarımcılarını ev tekstili sektörü ile buluşturmak amacıyla on yıldır düzenlenen “Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması”, hem uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek özgün tasarımlarının ortaya çıkmasına, hem de ev tekstili sektöründe yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliğinin güçlenmesine katkı amacı ile bu yıl yeni konsepti olan “Master Class” etiketi ile 11. kez düzenlenecektir.

 

Tekstil tasarımı tutkunlarına kendi hayallerindeki tasarımları hayata geçirme keyfini yaşatması yanında ev tekstili sektörünün gereksinimlerine yönelik yaratıcı ve yenilikçi tasarımcıların teşvik edilmesi için düzenlenen yarışmamız; sektörel motivasyon, işbirliği ve dayanışmaya katkı sağlayarak Türkiye'de ev tekstili sektörü ihracatının artırılmasını amaçlamaktadır.

 

2021 yılında “Sürdürülebilir Yaşam Tarzı Yaratmak” teması ile ilanına çıktığımız yarışmamız; tekstil, sanat, tasarım ve mimarlık ile ilgili bölümlerde öğrenci ya da mezun olan, 30 yaş altı adaylara yönelik gerçekleştirilmektedir. Yarışmamızda, başvurular arasından yapılacak değerlendirme sonucunda 1. 2. ve 3. derecelerinde olmak üzere üç katılımcının ödüllendirilmesi yanı sıra çeşitli derecelere giren katılımcıların muhtelif eğitimlerden ücretsiz olarak yararlanması da söz konusu olacaktır.

 

“11. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması” için son başvuru tarihi 31 Mayıs 2021 olup, yarışma katılım koşulları ile başvuru formlarına www.evtekstiliyarismasi.com adresinden ulaşılabilmekte olup, aşağıda yer alan sosyal medya adreslerinden yarışmamızın takibi yapılabilmektedir;

 

https://www.facebook.com/evtekstiliyarismasi facebook adremiz,

https://twitter.com/textilyarismasi   twitter sayfamız,

https://www.facebook.com/evtekstiliyarismasi   instagram adresimiz,

https://www.linkedin.com/company/evtekstilitasarimyarismasi/   linkedin adresimiz,

https://www.youtube.com/channel/UCbKa2OfZsOTZq_GR32P2qXg   youtube adresimiz.

 

Ek: Duyuru Posteri.

6

GAİB MAYIS 2021 ONLİNE EĞİTİMLERİ   HAKKINDA BİLGİ;

Güneydoğu İhracatçıları Birliğinden gelen yazıda; Malumları olduğu üzere, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerimizce, ilgililerine yönelik olarak 2020 yılının Nisan ayından itibaren webinarlar düzenlenmektedir.

Birliklerimiz tarafından 2021 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilecek webinar takvimine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, mezkûr etkinlikler ZOOM Online Platformu aracılılığıyla ücretsiz gerçekleştirilecektir. Katılım Belgeli etkinliklere katılmak isteyen ilgililerin başvuru linklerinden online kayıt yaptırmaları gerekmekte olup, kayıt yaptıran ilgililere toplantı davet linki eğitim günü e-posta ve sms ile gönderilecektir.

EK: Eğitim İçerikleri (12 Sayfa)

7

            HOLLANDA FUAR DUYURUSU   HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Hollanda'nın Amsterdam kentinde bulunan “RAI” fuar merkezinde 23-24 Kasım 2021 tarihleri arasında “Free From, Organic, Vegan, Functional Food” etkinliğinin düzenleneceğinden bahsedilmekte ve fuara ilişkin iş insanlarımızın desteği ve katılımı talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, ilgili firmalarımızın “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda bilgilendirilmeleri önem taşımaktadır.

Ek:

1- EVENT REPORT Free From Functional & Health Ingredients 2019

2- Free From Expo Presentation 2021

3- Official Show Flyer Free From Food Expo 2021

8

            KANADA MONTREAL LİMANINDA KISMİ GREV HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Ottava Ticaret Müşavirliğinden alınan ve bir örneği ekte sunulan bilgi notuna atıfla; Kanada'nın ikinci büyük limanı Montreal Limanı'nda görev yapan 1.125 işçinin 9-21 Ağustos 2020 tarihlerinde greve gittiği ve bu nedenle limandaki yükleme, aktarma ve elleçleme işlemlerinde gecikmeler yaşandığı belirtilmektedir.

Kanada'nın doğusunda yer alan eyaletlerin dış ticaret işlemlerini olumsuz etkileyen söz konusu grevin sona erdirilmesi konusunda Kanada Kamu İşçileri Sendikası ile Denizcilik İşverenleri Birliği (MEA) arasındaki görüşmeler neticesinde grevin 21 Ağustos 2020 itibariyle son bulduğu ve 23 Ağustos 2020 itibariyle normal çalışma düzenine geçildiği belirtilmektedir.

MEA ile Montreal Limanı'nda görev yapan 1.125 liman işçisini temsil eden Kanada Kamu Çalışanları Birliği (CUPE) adlı sendika arasındaki müzakerelerin takip eden 7 ay boyunca devam edeceği ve bu süreçte anlaşma sağlanmazsa, işçilerin yeniden greve gidebilecekleri ifade edilmiştir.

Montreal Liman İdaresi tarafından 13 Nisan 2021 tarihinde yapılan açıklamaya göre, CUPE adlı sendikaya bağlı liman işçileri, Kanada Kamu İşçileri Sendikası ile Denizcilik İşverenleri Birliğine (MEA) 10 Nisan 2021 tarihinde kısmi grev bildiriminde bulunmuştur.

Montreal Limanı, söz konusu bildirime rağmen faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek olup belirli günlerde faaliyetlerine ara verecektir. Buna göre aşağıdaki takvimin izleneceği açıklanmıştır: 13 Nisan 2021 Salı günü saat 18:00'den itibaren, liman işçileri fazla mesai yapmayacaklardır.

 17 Nisan 2021 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; 17 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 07:00 ve 19 Nisan Pazartesi saat 05:59 arasındaki vardiyalar esnasında, liman işçilerinin liman bölgesindeki kargo elleçleme faaliyetleri tamamen durdurulacaktır.

 17 Nisan 2021 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; 17 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 08:00 ile 19 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 07:59 arasında liman işçileri limanda bulunmayacak ve bu tarihler arasında gemi demirleme faaliyetlerine tamamen ara verilecektir.

Yukarıda zikredilen durum nedeniyle Cast, Maisonneuve, Racine, Viau, Montreal'deki Logistec terminalleri ve Contrecoeur (kuru yük), CanEst ve Lantic Sugarisimli terminallerde kargo işlemlerinde gecikmeler yaşanacagi belirtilmektedir.

Ek: Ottava Ticaret Müşavirliği Yazısı

9

              UFUK AVRUPA PROGRAMI TANITIM ETKİNLİĞİ  HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Avrupa Birliği'nin (AB) araştırma ve yenilikçilik alanında temel mali destek aracı olan Ufuk Avrupa Programı, 95,5 milyar avro hacmindeki bütçesiyle dünyanın en iddialı sivil ArGe ve yenilik programıdır. 2021-2027 döneminde uygulanacak Program kapsamında Pazar yaratma potansiyeline sahip yenilikçilik faaliyetleri başta olmak üzere, araştırma, geliştirme ve teknoloji alanlarında sağlanacak destekler ile AB'nin küresel rekabet edebilirliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Ufuk Avrupa kapsamında desteklenen araştırma ve yenilikçilik faaliyetleri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları ve Paris İklim Anlaşması gibi uluslararası hedeflere ulaşılmasına da katkı sağlamaktadır.

Ufuk Avrupa Programı ve öncül programlarına ülkemiz tam üyelik müzakereleriyle birlikte, 2003 yılından bu yana AB üye devletleriyle eşit şartlarda katılım sağlamaktadır. Bu programın ülkemizdeki koordinasyonu TÜBİTAK tarafından sağlanmaktadır. Ufuk Avrupa Programının gıda, biyoekonomi, doğal kaynaklar, tarım ve çevre alanındaki 2021-2027 dönemindeki ilk proje teklif çağrılarının önümüzdeki haftalarda açılması beklenmektedir. Söz

konusu çağrılar kapsamında temel araştırma projelerinden pazara açılma ve ticarileşmeye kadar, tüm aşamalardaki teknoloji geliştirme faaliyetleri desteklenecektir. Bu kapsamda, araştırmacılar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, erken aşama teknoloji tabanlı girişimler, kamu kurumları, KOBİ'ler ve firmalar program çağrılarına başvuru yapabilecektir.

Bu vesileyle 22 Nisan Perşembe günü saat 13:30'da T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Ayşe Ayşin Işıkgeçe'nin açılış konuşmacısı olarak yer alacağı ve biyoekonomi, doğal kaynaklar, tarım ve çevre alanındaki desteklerin tanıtılacağı çevrimiçi bir etkinlik gerçekleştirilecektir. Bahis konusu etkinlikte, Ufuk Avrupa Programına ilişkin genel ve alan özelinde sunumlar gerçekleştirilecektir. Söz konusu toplantının bağlantı ve kayıt bilgileri Avrupa Birliği Başkanlığı web sayfasının duyurular kısmında yer alan https://www.ab.gov.tr/52518.html  adresinde bilahare duyurulacaktır. Bahis konusu sayfada ayrıca, Ufuk Avrupa kapsamında düzenlenecek diğer etkinliklere ilişkin bilgiler de yer almaktadır.

10

                        RF UÇUŞ KISITLAMALARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Bilindiği üzere, Rusya Federasyonu'nda COVID- 19'un Yayılmasını Önleme Operasyon Merkezi tarafından alınan karar uyarınca, 15 Nisan 2021 saat 00.00'dan 1 Haziran 2021 saat 23.59'a kadar Rusya Federasyonu ve Türkiye arasındaki tarifeli ve “charter” uçuşlar geçici olarak kısıtlanmıştır.
 

Söz konusu kısıtlama uygulaması kapsamında;

-Akkuyu Nükleer Santrali inşasına yönelik uçuşlar,

-Türkiye'de tatilde bulunan Rus vatandaşlarının tahliyesine yönelik uçuşlar,

-Karşılıklı haftalık 2 adet Moskova-İstanbul-Moskova tarifeli uçuş seferi istisna tutulmuştur.

Bu kapsamda; Türk Hava Yolları (THY) tarafından Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere başlatılan haftalık 2 tarifeli uçuş seferi marifetiyle ülkemiz vatandaşlarına yönelik Rusya Federasyonu'na seyahat imkanı tekrar yaratılmış bulunmaktadır. Bu aşamada, Rusya Federasyonu'na yönelik olarak gerek fuar katılımı gerekse iş ziyareti kapsamında seyahat öngören ihracatçılarımızın THY yetkililerince yapılacak bilgilendirme ve uyarılara azami dikkat göstermesinde fayda mülahaza edilmektedir.