2021/94 Olağan Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Birliğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısının, İçişleri Bakanlığının 29/03/2021 tarih 5673 sayılı Genelgesi ve Trabzon İli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 29/03/2021 tarih ve 16 sayılı Karar'ında belirtilen hususlar çerçevesinde 28-29 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Ancak, Covid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle 13/04/2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığımızın 14/04/2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgesi ve Trabzon İli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 14/04/2021 tarih ve 19 sayılı Kararı ile 17 Mayıs 2021 tarihine kadar genel kurul dahil geniş katılımlı her türlü etkinliğe izin verilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Bu nedenle, 28-29 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Birliğimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili belirlenecek düzenlemeler dikkate alınarak ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Önemle bilgilerinizi rica ederiz