2021/84 Genel Sirküler

                                                       SİRKÜLER (2021/84)


1. Gürcistan'da Süre Kısıtlaması Uygulamasının Kaldırılması Hakkında Bilgi;
2. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Hindistan Hakkında Bilgi;
3. Tanıtım Broşürü Hakkında Bilgi;
4. Yeni Avrupa Bauhausu Konferansı Hakkında Bilgi;
5. Japonya'ya Domates ve Biber'in Dikim Amaçli Bitkilerinin ve Tohumlarının
İhracatı Hakkında Bilgi;
6. İsrail Sanal Genel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi
7. Kırgızistan- Özbekistan Sanal Genel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
8. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler – Kamerun Hakkında Bilgi;


Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

1

GÜRCİSTANDA SÜRE KISITLAMASI UYGULAMASININ KALDIRILMASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Covid-19 tedbirleri kapsamında 2020 yılında uygulamaya giren Gürcistan'dan transit geçen veya ithal/ihraç yükü taşıyan yabancı plakalı yük taşıtlarının tâbi olduğu transitte 36/48 saat ve ithal/ihraç taşımalarda 96 saat ve 7 gün olarak uygulanan ülkeyi terk etmek üzere tanınan süre kısıtlamaları uygulaması 25.03.2021 tarihli ve 453 sayılı Karar'ın Gürcistan Resmi Gazetesinde aynı tarihte yayımlanmasıyla yürürlükten kaldırıldığı ifade edilmektedir.

Bununla birlikte şoförlerimizin izin verilen sahalar dışında durulmaması gibi süre şartı dışında kalan yürürlükteki diğer pandemiyle mücadele kurallarına riayet etmeleri gerekmektedir. Belirtilen düzenlemeyle süre kısıtlamasına ilişkin pandemi öncesi rejimde geçerli olan kurallara dönülmüştür.
 

2

            TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER - HİNDİSTAN HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda,  Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 12 Nisan 2021 Pazartesi günü 13.45-15.00 saatleri arasında Hindistan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşeliğimiz moderatörlüğünde, Amazon India yetkililerinin konuşmacı olarak katılarak iş insanlarımızı bilgilendireceği “Amazon Hindistan ile Hindistan Pazarında E Ticaret Fırsatları” isimli e-sohbet toplantısının İngilizce olarak gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
 

Ek : Hindistan Sohbet Toplantısı

3

            TANITIM BROŞÜRÜ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda,  Sırbistan'a yapılabilecek yatırımlara ilişkin fırsatlar ve faydaların tanıtıldığı Sırbistan Kalkınma Ajansı'nca hazırlanan “Neden Sırbistan'a yatırım yapmalı?” konulu tanıtım broşürleri, ülkemizdeki potansiyel yatırımcıların dikkatine sunulmak üzere Sırbistan Büyükelçiliği'nden alınmakla ilişikte sunulduğu belirtilmiştir.

Broşüre;  https://bit.ly/3aeZHwr  internet adresinden de erişim sağlanabilmektedir.

Ek: Tanıtım Broşürü

4

                        YENİ AVRUPA BAUHAUSU KONFERANSI  HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, 18 Mart 2021 tarihinde AB tarafından Avrupa Yeşil Mutabakatının gereklerini ve öngörülerini yaşam alanlarına taşımak amacıyla Yeni Avrupa Bauhaus (YAB) girişimi başlatılmıştır.

Avrupalıları, daha yaşanılası alanlara taşımak için sürdürülebilir ve kapsayıcı bir geleceği birlikte inşa etmeye çağıran ve bu anlamda tüm profesyonel tarafları bir araya getirmeyi hedefleyen YAB girişimi kapsamında Yeni Avrupa Bauhausu Konferansı, 22-23 Nisan 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Etkinliğe dair taslak program ekte yer almakta olup kayıt linki https://europa.eu/new-europeanbauhaus/conference_en'dir.

Ek: Yeni Avrupa Bauhausu Konferansı Taslak Programı

5

JAPONYA'YA DOMATES VE BİBER'İN DİKİM AMAÇLİ BİTKİLERİNİN VE TOHUMLARININ İHRACATI   HAKKINDA BİLGİ;

Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB)'ndan alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Tomato Brown rugose fruit virus (Domates kahverengi buruşuk meyve virüsü -ToBRFV)'ün konukçu bitkileri ve tohumlarının ithalat yoluyla Japonya'ya girmesini önlemek için 04.02.2021 tarihli ve G/SPS/N/JPN/828 simgeli SPS bildiriminde yer alan önlemlerin 06.03.2021 tarihi itibarıyla uygulanmaya başladığı bildirilmekte olup, ülkemizden Japonya'ya ihraç edilen domates bitkisi ve tohumları (Lycopersicon esculentum (syn. Solanum lycopersicum), S. arcanum, S. cheesmaniae, S. chilense, S. galapagense, S. peruvianum, S. pimpinellifolium) ile tatlı biber (acı-chili biberi, shishito biberi, dolmalık biber)
(Capsicum annuum)'e bitki ve tohumlarının ihracattan önce, RT-PCR analizi gibi uygun bir analiz yöntemiyle analiz edilip analiz sonucuna göre, ToBRFV'den ari olduğunun tespit edildiğinin Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenirken ek deklarasyon olarak beyan edilmesinin önem arz ettiği ifade edilmektedir.
 

Aynı yazıda devamla, söz konusu ülkeye ihracatımızın zarar görmemesini teminen ToBRFV için gerekli önlemlerin uygulanmasının önem arz ettiği vurgulanmakta olup, daha önce G / SPS / N / JPN / 712 simgeli SPS bildirimiyle yürürlüğe girmiş olan "Fulfills item 36 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No. 73/1950)" ifadesiyle kullanılması gerektiği ve keyfiyete ilişkin olarak ilgili Müdürlüklerin de bilgilendirildiği belirtilmektedir.

Ek: GSPSNJPN828 simgeli SPS Bildirimi (2 Sayfa)

6

İSRAİL SANAL GENEL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonu ile 21-25 Haziran 2021 tarihleri arasında İsrail'e yönelik bir Sanal Ticaret Heyeti düzenlenecek olup, bahse konu ülkelerden iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
 

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu Sanal Ticaret Heyetimiz Çelik, Çimento, Cam, Seramik Ve Toprak Ürünleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, İnşaat Malzemeleri, Tekstil, Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Gıda (Hızlı Tüketim ve Paketli Tüketim Ürünleri), Kimyevi Maddeler ve Mamulleri (Kozmetik ve Hijyen Ürünleri), Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Otomotiv sektörleri başta olmak üzere ilgili sektörlerde iştigal eden azami 25 firmamızın katılımları ile gerçekleşecektir.

Bahse konu sanal ticaret heyetimize katılım yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olup, başvuru ve ödemeler için son tarih 21 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 17:00'dir. Son başvuru tarihine kadar başvuran firmalar, başvuru ve ödeme tarihlerine göre önceliklendirilecek ve azami 25 firma kontenjanının dolması halinde başvuruların alımı son başvuru tarihinden önce kapanacaktır.

Heyete ön başvuru için https://bit.ly/39QWoep internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Formda belirtilen bilgiler doğrultusunda B2B Eşleştirme firması başvuran firmalara özel nitelikli iş görüşmesi yapılıp yapılamayacağına dair ön araştırma yapacaktır. Ön araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda firmalar e-posta yoluyla bilgilendirilecektir ve heyete kesin katılım için organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercümanlık, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 3.300-TL tutarındaki katılım bedelinin firmalara bildirilecek kanallar ile ödenmesi ve ödemeye dair banka dekontlarının mehmetcesuroglu@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

İsrail Sanal Ticaret Heyeti kapsamında;

Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak alınacaktır.

- Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmaması önem arz etmektedir.

- Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmektedir. Heyete katılım, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilememektedir.

Türk katılımcı listesi kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışması gerçekleştirilecek olup, yabancı potansiyel satın alımcılar etkinliğe davet edilecektir.


- B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşecektir. İhtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verilecektir.

Etkinlik Taslak Programı:

• 21 Haziran 2021 - Webinar (Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us/) * Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında paylaşılacaktır. • 21-25 Haziran 2021 - İkili İş Görüşmeleri

(Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us/)

Ayrıntılı Bilgi:

Mehmet CESUROĞLU: mehmetcesuroglu@tim.org.tr 0212 454 04 86

Kemal Batuhan YAZICI: kemalbatuhanyazici@tim.org.tr 0212 454 00 90

7

            KIRGIZİSTAN- ÖZBEKİSTAN SANAL GENEL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonu ile 28 Haziran – 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kırgızistan ve Özbekistan'a yönelik eş anlı bir Sanal Genel Ticaret Heyeti düzenlenecek olup, anılan ülkelerden iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek olan bahse konu sanal genel ticaret heyetimiz başta Çelik, İklimlendirme Sanayii, Makine ve Aksamları, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Gıda (Hızlı Tüketim ve Paketli Tüketim Ürünleri) ve Kimyevi Maddeler ve Mamulleri (Temizlik ve Hijyen Ürünleri) başta olmak üzere, ilgili sektörlerde iştigal eden azami 20 firmamızın katılımı ile gerçekleşecektir.

Bahse konu sanal genel ticaret heyetimize katılım yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olup, başvuru ve ödemeler için son tarih 20 Nisan 2021 Salı günü saat 16.30'dur. Son başvuru tarihine kadar başvuran firmalar, başvuru ve ödeme tarihlerine göre önceliklendirilecek ve azami 20 firma kontenjanının dolması halinde başvuru alımı son başvuru tarihinden önce sonlandırılabilecektir.

Heyete ön başvuru için https://delegations.tim.org.tr/event/kyrgyzstan-uzbekistan- 2021/company/register internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Formda belirtilen bilgiler doğrultusunda, B2B eşleştirme firması başvurucu firmalara özel nitelikli iş görüşmelerinin tesis edilip edilemeyeceğine dair bir ön araştırma yapacaktır. Ön araştırmanın olumlu sonuçlanması halinde firmalar e-posta yoluyla bilgilendirilecek olup, heyete kesin katılım için organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercüme, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 3.750,00-TL tutarındaki katılım bedelinin firmalara bilahare e-posta yoluyla bildirilecek kanallar aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir.

Kırgızistan - Özbekistan Sanal Genel Ticaret Heyeti kapsamında;

- Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak alınacaktır.

- Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmaması önem arz etmektedir.

- Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmektedir; heyete katılım katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilememektedir.

- Türk katılımcı listesi kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışması gerçekleştirilecek olup, yabancı potansiyel satın alımcılar etkinliğe davet edilecektir.

- B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşecektir. İhtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verilecektir.

Etkinlik Taslak Programı:

 28 Haziran 2021 Pazartesi - Webinar (Zoom programı aracılığı ile- https://zoom.us/) * Saat detayları netleştirildiğinde, www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında bilgi paylaşımı paylaşılacaktır.

 28 Haziran – 2 Temmuz 2021 - İkili İş Görüşmeleri (Zoom programı aracılığı     ilehttps://zoom.us/)

Ayrıntılı Bilgi:

Kemal Batuhan YAZICI: kemalbatuhanyazici@tim.org.tr, 0212 454 00 90

Hüseyin GÖK: huseyingok@tim.org.tr, 0212 454 07 02

8

              TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER – KAMERUN HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda,  Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 15 Nisan 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Kamerun'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
 

Ek : Kamerun E-Sohbet Toplantısı