2021/80 Rusya Federasyonu Bildirimi Hk.

Sayın Üyemiz,


Tarım ve Orman Bakanlığından Bakanlığımıza intikal eden bir yazıda; ülkemizden Rusya Federasyonu (RF)'na ihraç edilen muhtelif yaş meyve ve sebze ürünlerinde Rus makamlarınca gerçekleştirilen kontroller neticesinde alınan son bildirimlerde, ihraç edilen ürünlerde görülen bitkisel hastalık nedeniyle yoğun bildirimde bulunulduğu (2021 yılında 74 adet bildirim alınmıştır) ve bu durumun devamı halinde ilgili ihracatçıların yasaklama durumu ile karşı karşıya kalabilecekleri belirtilerek, ihraç ürünlerinde gerekli hassasiyet ve titizliğin gösterilmesi talep edilmekte olup, müteakip dönemde RF'ye ihracatımızın sekteye uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması ve ihracat işlemlerinde karantina unsurlarından ari ürün sevk edilmesi için hassasiyet gösterilmesi hususunda;


Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.