2021/51 Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hk

Sayın Üyemiz,


Ülkemiz ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 1 Mart 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olan Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında; Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulamasına İlişkin Tebliğ 2 Mart 2021 Tarih ve 31411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210302-19.htm linkinden, eklerine de https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210302-19-1.pdf linkinden erişim sağlanabilmektedir.


Bilgilerine rica ederim.